Tovornjak  |  Korporacija  |  MAN SE  |  Avtobus 

MAN se opredeljuje za jasen podnebni cilj

Izpusti CO2 naj bi se do 2020 zmanjšali za 25 odstotkov

MAN bo bistveno prispeval k zmanjšanju izpustov CO2: do leta 2020 naj bi se lastni izpusti CO2 na MAN-ovih lokacijah na celem svetu zmanjšali za 25 odstotkov (izhodiščno leto 2008). Ta zavezujoči cilj je kot podnebni cilj zapisan kot del MAN-ove strategije odgovornosti podjetja. Izčrpno bo predstavljena v novem MAN-ovem poročilu o odgovornosti podjetja za leto 2011, ki prvič izpolnjuje najvišjo raven uporabnosti »A+« pobude Global Reporting Initiative (GRI).

MAN se s svojima poslovnima področjema transport in energija osredotoča prav na tiste izdelke in storitve, ki bistveno vplivajo na spremembe podnebja. Da bi prispevali h globalnemu zmanjšanju izpustov CO2, je bila določena nova MAN-ova podnebna strategija. »Le z jasnimi in zavezujočimi cilji lahko izpolnimo svojo odgovornost in hkrati izkoristimo poslovne priložnosti. Kajti podnebna zaščita in gospodarnost sodita skupaj. Učinkoviti proizvodnja in izdelki z nizko porabo zmanjšajo izpuste in znižajo stroške«, je pojasnil dr. Georg Pachta-Reyhofen, predsednik uprave MAN SE.

Za konkretno opredelitev in uresničitev podnebnih ciljev je MAN-ova ekipa strokovnjakov razvila pet podnebnih pobud. Za zmanjšanje izpustov CO2 na posameznih lokacijah se med drugim uporabljajo obnovljivi viri energije in uvaja obsežno upravljanje z energijo. Že sedaj npr. v tovarni MAN Truck & Bus v Steyru odpadno toploto od testiranja motorjev uporabljamo za ogrevanje proizvodnih dvoran. Poleg zmanjšanja izpustov CO2 na nekaterih lokacijah za MAN pomembno vlogo igra pozicioniranje učinkovitih izdelkov z nizkimi vrednostmi izpustov.

Za lažji nadzor in usmerjanje uresničevanja celotne podnebne strategije je MAN opredelil kazalnike, ki jih redno preverjamo in o njih poročamo. »Tako bo MAN do leta 2020 priznan kot eno od industrijskih podjetij, ki se najbolje soočajo z izzivi podnebnih sprememb«, pravi Yvonne Benkert, vodja oddelka za odgovornost podjetja (Corporate Responsibility) Skupine MAN SE.

MAN-ovo Poročilo o odgovornosti podjetja 2011 je prvič v celoti preverila družba za gospodarsko revizijo. Na razpolago je na spletu na www.man.eu/MAN/de/CR/.