Tovornjak  |  Avtobus 

Generalna skupščina 2012: MAN nadaljuje dobičkonosno rast

Predlog za izplačilo dividend v višini 2,30 EUR na delnico sledi pozitivnemu poteku poslovanja

Dr. Georg Pachta-Reyhofen, predsednik uprave skupine MAN SE je na generalni skupščini potrdil dolgoročne cilje skupine MAN. »Želimo dobičkonosno rast, v prihodnosti pa želimo biti na svetu najuspešnejši proizvajalec gospodarskih vozil«, je rekel Pachta-Reyhofen. Ključ do tega naj bi bili tehnološko vodilni izdelki ter dosledno strateška usmeritev podjetja.

Že danes naj bi bil MAN v odličnem položaju: Poslovno leto 2011 je bilo eno najuspešnejših v zgodovini podjetja. Pachta-Reyhofen je v zvezi s tem opozoril na rekordni promet v višini 16,5 milijard EUR, kar za 12 odstotkov presega promet v letu 2010. Tudi odličen operativni rezultat okoli 1,5 milijard EUR ter dobiček pred davki v višini 1,1 milijard EUR odražata pozitivno poslovanje preteklega leta. Po drugi strani pa je bil dobiček po davkih obremenjen zaradi posebnih učinkov in je znašal 247 milijonov EUR. Število prejetih naročil je zraslo za 14 odstotkov in se s 17,1 milijard EUR približalo rekordnemu letu 2007.

S pogledom na začasne podatke za prvo četrtino leta 2012 je Pachta-Reyhofen v svojem govoru pojasnil, da je povpraševanje po MAN-ovih gospodarskih vozilih in strojih tudi v prvih mesecih leta 2012 ostalo na visoki ravni.

Tako je celotna Skupina MAN v prvi četrtini prejela naročila v višini 4,4 milijard EUR, kar je približno enaka raven kot v odličnem preteklem letu. Pri donosih je celo opaziti rahel porast na 3,8 milijard EUR. Pri tem je bilo, kot v preteklem letu, prodanih pribl. 35.000 gospodarskih vozil. Promet na področju Power Engineering se je v nasprotju s prvo četrtino leta 2011 povečal za pribl. pet odstotkov.

V prvi četrtini 2012 je Skupina MAN dosegla operativni rezultat v višini 250 milijonov EUR. To pribl. 20-odstotno zmanjšanje v primerjavi s prvo četrtino preteklega leta je posledica močne konkurence na nekaterih trgih. »Temu se bomo zoperstavili z ukrepi za rast dobičkonosnosti in učinkovitosti«, je napovedal Pachta-Reyhofen.

Zaradi mednarodne prisotnosti je bil MAN kljub prisotni negotovosti na finančnih trgih, ki jo je sprožila evropska dolžniška kriza, uspešen tudi v poslovnem letu 2011. Bistveni dejavnik uspeha je bila dosledna usmeritev podjetja na področjih transporta in energije. Predsednik uprave Skupine MAN je izrazil prepričanje, da se tu še naprej kažejo velike razvojne možnosti. »Še vedno smo pred rastočo potrebo po transportu in energiji, predvsem v državah z rastočim gospodarstvom. Kajti brez rešitve odločilnih vprašanj transporta in energije ta narodna gospodarstva ne bodo mogla rasti naprej. Z našo strategijo BRIC smo zastavili prav tu in si pravočasno zagotovili dostop do trga na odločilnih trgih prihodnosti.“

Pri tem bodo v podporo tudi skupni projekti znotraj koncerna Volkswagen. »Z novimi možnostmi sodelovanja s Volkswagnom in Scanio smo prejeli nov vzgonski veter. S sodelovanjem na področju nabave, razvoja in proizvodnje bomo ustvarili potrebne sinergije za popoln napad pri konkurenci", je napovedal Pachta-Reyhofen.

Medtem ko MAN dolgoročno računa na solidno rast na svetovnih trgih transporta in energije, pa uprava še vedno izhaja iz svetovne oslabitve gospodarske rasti v letu 2012. Upoštevajoč to dejstvo je Pachta-Reyhofen na generalni skupščini potrdil poslovne napovedi, ki jih je MAN objavil v začetku leta. V skladu s temi MAN računa z rahlim upadom prometa do pet odstotkov na poslovnem področju gospodarskih vozil, medtem ko bi se moral promet na področju Power Engineering povečati za pet odstotkov. »Področje gospodarskih vozil je prevladujoče, zato v celotni Skupini MAN računamo z rahlim upadom prometa, kar bo za seboj potegnilo rahel upad dobička. Donos bo približno ustrezal dolgoročnemu ciljnemu donosu 8,5 odstotka«, je rekel Pachta-Reyhofen.