Tovornjak  |  Poklicna pot  |  Avtobus 

Evropska nagrada za varnost gospodarskih vozil v roke MAN-ovega razvojnika Eberharda Hippa

Visoko priznanje za "izjemne tehnološke dosežke" na področju varnosti gospodarskih vozil

Inženir Eberhard Hipp (63), vodja centralnega razvojnega oddelka v podjetju MAN Truck & Bus AG, je na 8. mednarodnem DEKRINEM simpoziju z naslovom "Varnost gospodarskih vozil" prejel evropsko nagrado za varnost gospodarskih vozil.

Prof. dr. ing. habil. dr. h.c. Egon-Christian von Glasner, predsednik Evropskega združenja za raziskovanje in analizo nesreč, je v svojem voščilnem nagovoru povedal: "Eberhard Hipp prejema to nagrado kot priznanje za svoje odlično inženirsko delo pri razvoju gospodarskih vozil, s katerim je prispeval k bistvenemu izboljšanju aktivne in pasivne varnosti gospodarskih vozil na cesti."

Pod vodstvom Eberharda Hippa so namreč zelo napredovale dejavnosti na področju vozne dinamike, simulacij in sistemov za pomoč vozniku, še zlasti pa dejavnosti na področju aktivne varnosti težkih tovornjakov in avtobusov, ki pomagajo preprečevati nesreče.

Letos je bila podeljena že 22. nagrada, ki jo podeljujejo Evropsko združenje za raziskovanje in analizo nesreč (EVU), Nemški svet za varnost v cestnem promet (DVR) in DEKRA za izjemne tehnološke inovacije ali za življenjsko delo oseb, ki so bistveno prispevale k varnosti gospodarskih vozil.

Clemens Klinke, član uprave podjetja DEKRA SE in predsednik upravnega odbora podjetja DEKRA Automobil GmbH, je pojasnil: "Letošnjo evropsko nagrado za varnost gospodarskih vozil je znova prejel strokovnjak, ki je s svojimi izjemnimi razvojnimi dejavnostmi na področju tehnologije gospodarskih vozil aktivno sodeloval pri zelo pozitivnem razvoju statistike nesreč gospodarskih vozil."

Christian Kellner, izvršni direktor DVR-ja, je Eberhardu Hippu izkazal spoštovanje z naslednjimi besedami: "Skupaj s svojimi člani si DVR močno prizadeva za znižanje števila nesreč in za čim manjše posledice nesreč. Eberhard Hipp je pomembno prispeval k temu cilju."

Hipp je po študiju prometnega inženirstva najprej delal kot znanstveni asistent na Univerzi v Stuttgartu, preden se je leta 1978 zaposlil v podjetju MAN Nutzfahrzeuge AG. Veliko let je posvetil raziskavam na področju prometnih in sistemskih tehnologij. Od leta 2001 pa je vodja centralnega raziskovalnega oddelka v podjetju MAN Truck & Bus AG, ki se osredotoča zlasti na alternativne pogone in goriva, zasnove vozil, vozno dinamiko, simulacije, sisteme za pomoč vozniku, aktivno varnost in razvoj prototipov.

Inženir Eberhard Hipp (63), vodja centralnega razvojnega oddelka v podjetju MAN Truck & Bus AG, je na 8. mednarodnem DEKRINEM simpoziju z nas-lovom "Varnost gospodarskih vozil" prejel evropsko nagrado za varnost gospodarskih vozil.