MAN ProfiDrive® - Učinkovitost

MAN ProfiDrive®

MAN ProfiDrive® – strokovna usposabljanja za vožnjo v potniškem prometu

Področje komercialnega prevoza potnikov se spreminja vedno hitreje, inovativne tehnologije, zakoni in direktive pa neprestano na novo opredeljujejo zahteve glede varnosti in učinkovitosti. Zaradi teh sprememb so poklicni vozniki, vozniki avtobusov in učitelji vožnje vedno pred velikimi izzivi, da lahko v vsakem trenutku zagotovijo varnost svojih potnikov.

MAN ProfiDrive® nudi kvalificiran sistem usposabljanja, pri katerem so v središču potrebe voznika – in hkrati tudi zahteve podjetij in potnikov. Ponudba pri tem zajema tako teoretično nadaljnje izobraževanje na osnovi nemškega zakona o kvalifikaciji poklicnih voznikov (BKrFQG) kot tudi profesionalna šolanja iz prakse za še varnejši in gospodarnejši voznikov vsakdan. Poleg tega bodo lahko vsi udeleženci izkoristili 30-letne izkušnje na področju posredovanja teoretičnega in praktičnega znanja glede varnosti in gospodarnosti v cestnem prometu.


Dodatno izobraževanje na osnovi nemškega zakona o kvalifikaciji poklicnih voznikov (BKrFQG)

Poklicni vozniki od kategorije vozniškega dovoljenja D1 naprej morajo vsakih pet let opraviti 35-urno izobraževanje, ki obsega pet modulov po 7 ur na treh področjih: vedenje med vožnjo, predpisi ter prometna in okoljska varnost. Vsebine teoretičnih in praktičnih usposabljanj temeljijo na nemškem zakonu o kvalifikaciji poklicnih voznikov (BKrFQG).

MAN ProfiDrive® vam daje možnost, da opravite vse zakonsko predpisane ukrepe za nadaljnje izobraževanje, ki prispevajo k povečanju varnosti vozniškega osebja in zmanjšanju obremenitve okolja. Po potrebi se usposabljanja izvajajo na vaši lokaciji ali v centru MAN v vaši bližini. Če se želite dogovoriti za individualne termine oziroma se pogovoriti o številu udeležencev, lahko kadar koli stopite v stik z nami.

Področja znanja po nemškem zakonu o kvalifikaciji poklicnih voznikov (BKrFQG)

 • Področje znanja 1 – izboljšanje racionalnega vedenja med vožnjo na osnovi varnostnih pravil
 • Področje znanja 2 – upoštevanje predpisov
 • Področje znanja 3 – zdravje, prometna in okoljska varnost, storitve, logistika


Tehnologija motornih vozil

 • Predstavitev in razlaga novosti na tehničnem področju
 • Pravilno upravljanje in uporaba tehnologije v vozilu
 • Gospodarna vožnja (teorija)
 • Hibridna tehnologija


Časi vožnje in mirovanja, transportni dokumenti, digitalni tahograf

 • Razlaga zakonskih določil, direktiv in okvirnih pogojev za komercialni prevoz potnikov
 • Uvod v uporabo digitalnega tahografa in ravnanje z njim
 • Izvajanje dolžnosti usposabljanja podjetja po uredbi o tahografih po 33. členu uredbe (EU) 165/2014.


Uvod v vozilo

 • Spoznavanje in uporaba različnih tehnologij in funkcij
 • Učinkovita uporaba inovativnih komponent, novih elektronskih sistemov in zmogljivejše tehnologije
 • Spoznavanje in uporaba različnih tehnologij in funkcij


Pregled prednosti izobraževanja MAN ProfiDrive®

 • Še gospodarnejša vožnja zaradi usposabljanja MAN ProfiDrive®, tudi za profesionalce
 • S pravilno uporabo regulacije hitrosti vožnje, intarderja, stopalke za plin in zavore lahko prihranite gorivo ter zmanjšate obrabo in stroške vzdrževanja.
 • Po opravljenem usposabljanju je mogoče prevoziti do 15 % večjo razdaljo v potisnem pogonu z minimalno porabo dizelskega goriva.
 • Če seštejete obrabo in porabo goriva, je mogoče stroške znižati do 30 %.

Gospodarna vožnja (praksa in teorija)

 • Fizikalne osnove gospodarnega načina vožnje
 • Šola vožnje za optimizacijo varnega in varčnega načina vožnje

Osnove varnostnih pravil in zavarovanja prtljage

 • Zakonska določila in varnostni predpisi o zavarovanju prtljage
 • Posodobitev znanja na področju natovarjanja vozil in zavarovanja prtljage


Ravnanje v nujnih primerih, zdravje na delovnem mestu

 • Pravilno vedenje v nujnih primerih, reševanje poškodovanih v nesreči
 • Načela ergonomije in zdrave, uravnotežene prehrane


Cestni promet in okoljska varnost, kriminal, storitve

 • Senzibilizacija za tveganja v cestnem prometu, nesreče pri delu in kriminal
 • Osnovna načela, značilnosti in vedenje za pozitivno podobo podjetja


Usposabljanje za varnost

 • Praktične vaje, kako bolje ravnati v kritičnih situacijah na cesti, kot so zaviranje v zavojih ali umikanje nenadnim oviram
 • Suvereno obvladovanje vozila za zagotovitev največje možne varnosti za potnike

Usposabljanje za visoko hitrost

Trajanje: 2 dni, 1. dan usposabljanje za varnost, 2. dan usposabljanje za visoko hitrost

Usposabljanje za varnost

 • Praktične vaje, kako bolje ravnati v kritičnih situacijah na cesti, kot so zaviranje v zavojih ali umikanje nenadnim oviram
 • Suvereno obvladovanje vozila za zagotovitev največje možne varnosti za potnike

Usposabljanje za visoko hitrost

 • Menjava voznega pasu v sili: Zapuščanje voznega pasu in vračanje vozila na vozni pas pri pribl. 80–100 km/h
 • Nadzor nad vozilom, ki je zašlo z voznega pasu, in njegova stabilizacija
 • Spoznavanje in obvladovanje fizike za suvereno krmiljenje vozila


Intenzivno usposabljanje

Načelo "treniraj trenerja"

 • Usposabljanje za dopolnitev obstoječega znanja na področjih tehnologije vozil in gospodarnosti
 • Šola vožnje za optimizacijo varnega in gospodarnega načina vožnje
 • Samostojno uvajanje tretjih oseb v vožnjo in posredovanje osnov o gospodarni vožnji


Kombinirano usposabljanje

 • Usposabljanje za gospodarnost in varnost v skladu z direktivami Nemškega sveta za prometno varnost (DVR)
 • Širjenje znanja in sposobnosti za varno in gospodarno vožnjo

Dodatna izobraževanja za učitelje vožnje

Dodatna izobraževanja v skladu s členom 33a nemškega zakona o učiteljih vožnje (FahrlG)

 • Učitelji vožnje za avtobuse morajo po zakonu v štirih letih opraviti tridnevno dodatno izobraževanje, kar morajo dokazati z ustreznim potrdilom.
 • Pridobitev potrdila v skladu s 33. členom nemškega zakona o učiteljih vožnje


Seminar poklicnega združenja »Zdravo in varno«

 • Program poklicnega združenja za izdelavo in posredovanje rešitev za obremenitve v poklicnem vsakdanu
 • Izdaja potrdil v okviru dodatnega izobraževanja za poklicne voznike