MAN originalolja

MAN originalolja: liten skillnad, stor effekt.

MAN originalolja: Mindre friktion, mer effektivitet.

Det avgörande när det gäller motorer och teknik är att alla komponenter är optimalt avstämda mot varandra. MAN-originalkomponenter uppfyller detta krav.

Med MAN originalolja blir kvalitetspaketet från MAN komplett: Det är bevisat att den skyddar motorerna, växellådan, drivaxlarna och fördelningsväxellådan optimalt mot slitage samt mot avlagringar på komponenterna, bidrar till att livslängden ökar och till att de totala driftkostnaderna kan minskas.

”Går som smort” – det räcker inte med enbart det. Den komplexa tekniken i moderna drivningar kräver specialoljor som uppfyller de tekniska och kemiska kraven från MAN Bussar. Fordonsteknik och olja måste samarbeta perfekt – även under de mest extrema villkor och vid permanent användning. Vi har testat detta i praktiken: Under många år och miljontals kilometer ute på vägarna. Vi har testat de mest skilda oljetyper för motorn, växellådan, de drivna axlarna och fördelningsväxellådan. Det var bara de oljor som bevisligen lämpade sig optimalt som blev godkända för MAN-fordon. MAN originaloljor skyddar MAN-bussar optimalt mot slitage och ger därmed längre serviceintervall. Samtidigt bidrar de till en ökad livslängd på motorer, växellådor och axlar och sänker de totala driftkostnaderna. MAN originaloljekvalitet kan dessutom leda till lägre bränsleförbrukning och minskat CO2-utsläpp.

MAN originaloljekvalitet

 • Testad i MAN-bussar i verkligheten
 • Bevisligen utprovad i många år och under miljontals kilometer på vägarna
 • Optimalt skydd mot slitage och avlagringar
 • Främjar en högre livslängd på motor, växellåda och axlar

MAN originalmotorolja

I moderna motorer ställs de allra högsta kraven på prestanda och effektivitet. Smörjkretsen är mycket komplex. Oljan måste ge perfekt och tillförlitligt stöd åt alla motorkomponenter när de arbetar, även under extrema förhållanden, och säkerställa låga utsläppsvärden för att skydda miljön. Våra högkvalitativa motoroljor uppfyller garanterat de tekniska och kemiska kraven i bussmotorer från MAN.

MAN originalmotorolja: Högeffektsoljan för högeffektsmotorer

Varför ska man använda MAN originalmotorolja?

 • Serviceintervall från upp till 140 000 km
 • Serviceintervall för dieselpartikelfilter från upp till 850 000 km
 • Hög effektivitet och prestanda men låg oljeförbrukning
 • Förebygger oljeslaggbildning tack vare rengöringseffekt
 • Kan leda till bränslebesparingar och lägre CO2-utsläpp
 • Medverkar till en sänkning av de totala driftkostnaderna
 • Finns även i praktisk 5 l-dunk

MAN originalväxellådsolja

Växellådan gör att motorkraften kommer ut på vägarna. Det är bara om den jobbar utan friktion som den får max verkningsgrad. Det avgörande bidraget är det växellådsoljan som ger. Kombinationen av MAN-originalväxellådsoljan och MAN-precisionstekniken har i praktiska test bevisat att de även under extrema villkor kan omvandla kraft till hög effekt .

MAN originalväxellådsolja: testad kvalitet för optimal verkningsgrad.

Varför ska man använda MAN originalväxellådsolja?

 • Hög oxideringsbeständighet och termisk stabilitet även vid långa oljebytesintervall
 • Optimal viskositet för oproblematiska kallstarter och felfria växlingar vid låga temperaturer
 • Lång livslängd för växellådan även vid extrema driftvillkor och utetemperaturer
 • Hög effektivitet och prestanda
 • Förebygger oljeslaggbildning tack vare rengöringseffekt
 • Kan leda till bränslebesparingar och lägre CO2-utsläpp
 • Medverkar till en sänkning av de totala driftkostnaderna

MAN originalaxelolja

Det är de drivna axlarna och fördelningsväxellådan som sköter den slutliga kraftöverföringen till drivlinan. Det är bara om de presterar sitt bästa som hela kraftpaketet från MAN Bussar når optimal verkningsgrad, och det även under extrema förhållanden. En förutsättning för det är olja som är perfekt avstämd mot tekniken: MAN originalaxelolja.

MAN originalaxelolja: Optimal prestanda även under extrema villkor

Varför ska man använda MAN originalaxelolja?

 • Hög livslängd för drivna axlar och fördelningsväxellåda även vid extrema driftvillkor och utetemperaturer
 • Hög effektivitet och prestanda
 • Förebygger oljeslaggbildning tack vare rengöringseffekt
 • Hög oxideringsbeständighet och termisk stabilitet även vid långa oljebytesintervall
 • Kan leda till bränslebesparingar och lägre CO2-utsläpp
 • Medverkar till en sänkning av de totala driftkostnaderna