Omdefinierar teknologin – Den nya MAN Lion's City

Busshållplats i Chicago

Utvecklad med kunder för kunder.

Med den nya generationen av MAN Lion’s City används en helt nyutvecklad stadsbuss i innerstäderna, som för med sig de bra generna från de tidigare MAN-bussarna. Därför har vi arbetat hand i hand med våra kunder under utvecklingen av den helt nya förararbetsplatsen.

MAN utveckling.

För att vi även i framtiden ska kunna erbjuda dig fordon i beprövad kvalitet från MAN tar vi oss tid för att utvecklas.

7År av utvecklingstid

Sju års utvecklingstid döljer sig i den nya MAN Lion’s City. Låter mycket men är nödvändig för en stadsbuss i perfektion. Sammantaget nådde vi några milstolpar under utvecklingen.

18 prototyper, 5 långfärdsbussar, 8 fälttestfordon och 20 lanseringsfordon byggdes under utvecklingsprocessen. Allt för att ge dig testad och beprövad MAN-kvalitet samt mångårig körglädje.

Mångårig erfarenhet som betalar sig

MAN är sedan många år verksam inom stadsbusssektorn och bygger genom många års erfarenhet fordon av högsta kvalitet och innovation. Detta visar sig vid den nya MAN Lion’s City framför allt i modulariteten och många modeller. Vi har parat rätt koncept och matchande fordonskonfiguration för varje användningsområde och krav.

Testbeprövat dörrsystem från MAN

1milj. testcykler

Massa för med sig klass

Ett nytt och egenutvecklat dörrsystem från MAN används i den nya Lion's City. Olika tester, som t.ex. ett temperaturnivåtest eller korrosionstest i Spanien, Sverige och Österrike förde med sig hjälpsamma inblickar för utvecklingen.


MAN EfficientHybrid (start-/stoppautomatik)

Kostnadseffektivare och mer miljövänlig linjetrafik: Med tillvalet MAN EfficientHybrid sparar er MAN Lion's City tack vare intelligent energihantering på tre sätt – när det gäller bränsleförbrukning, utsläpp av skadliga ämnen och buller.

Fördelarna med MAN EfficientHybrid

Med MAN EfficientHybrid utrustas er MAN Lion's City med en intelligent energihantering. Huvudkomponenten är en robust och slitagefri elmotor som monteras i drivlinan mellan motorn och växellådan och fungerar som generator. Tack vare denna generator, en UltraCap-energiackumulator placerad på fordonets tak, samt en intelligent styrning ökas fordonets energieffektivitet i betydande utsträckning. Och för övrigt: MAN stadsbussar med EfficientHybrid är officiellt godkända som hybridbussar.

MAN Lion's City med EfficientHybrid-modul

Återvinning av bromsenergi

Varje bromsning är en vinst för en MAN Lion's City med EfficientHybrid. Generatorn omvandlar nämligen omedelbart återvinningsenergin som uppstår till elektrisk energi.

Stopp utan utsläpp av skadliga ämnen och buller

Stopp-start-funktionen stänger automatiskt av dieselmotorn i er MAN Lion's City vid hållplatser och rödljus och gör på så sätt hybridteknologin märkbar för passagerarna. Bränsleförbrukningen och tillhörande buller och utsläpp av skadliga ämnen sjunker till noll. Den intelligenta energihanteringen utnyttjar den kostnadsfria energin som är lagrad i UltraCap-modulen för att strömförsörja fordonets elsystem.

Bränsle- och utsläppsoptimerad körning

Eftersom den lagrade elektriciteten även används under körningen behöver dieselmotorn inte generera lika mycket energi. Det reducerar bränsleförbrukning och utsläpp ytterligare.

Hållbart, underhållsfritt system

Vår MAN EfficientHybrid-teknologi har en lång livslängd och är utformad för att vara underhållsfri: Generatorn arbetar utan strömavtagarborstar och mekaniskt ingrepp. UltraCap-energiackumulatorn har en extremt lång livslängd. Upp till 2,6 miljoner start-stopp-cykler är inget problem för er MAN Lion's City med EfficientHybrid.

Systemkomponenter och funktionssätt

Generator
Den generator som är monterad på motorns svänghjulskåpa övertar två funktioner i MAN EfficientHybrid-systemet: När fordonet saktas ner och bromsas in fungerar den som en generator: Den använder den mekaniska energi som uppkommer för att generera ström (rekuperation). Vid start fungerar generatorn istället som en elektrisk startmotor: Den omvandlar den tidigare återvunna elektriska energin till rörelseenergi igen.

UltraCap-energiackumulator
48 V UltraCap-energiackumulatorn innehåller flera separata celler med högpresterande kondensatorer. Till skillnad från i vanliga batterier lagras den elektriska energin här helt elektrostatiskt och därmed utan kemiska processer. Kondensatorerna kan spara och avge stora mängder ström särskilt snabbt. Samtidigt är de lättare och kompaktare än vanliga uppladdningsbara batterier.

Intelligent energihantering
MAN EfficientHybrid-teknologin använder den lagrade energin så att fordonet sparar maximalt när det gäller bränsleförbrukning och utsläpp av skadliga ämnen. För detta prioriterar den självlärande energihanteringen automatiskt energin: Med högsta prioritet säkerställer systemet att fordonets elsystem strömförsörjs när bussen står stilla. Om det finns tillräckligt med energi lagrad i UltraCap-modulen överför systemet även under körning ström till fordonets elsystem och stöttar dieselmotorn med elektrisk drivkraft.

MAN Lion's City med EfficientHybrid på väg

Körcykel för MAN Lion's City med EfficientHybrid-modul

När fordonet saktar in för att stanna vid ett rödljus eller nästa hållplats omvandlar generatorn den bromsenergi som uppkommer till elektrisk energi (1). Den på detta sätt genererade strömmen lagras på ett säkert sätt i UltraCap-modulens högpresterande kondensatorer.

När fordonet står stilla stoppar MAN EfficientHybrid-systemet förbränningsmotorn (2). Samtidigt övertar UltraCap-ackumulatorn strömförsörjningen av fordonets elsystem. Alla funktioner, t.ex. att öppna och stänga dörrarna, kupébelysningen eller ventilation, drivs nu med ström från ackumulatorn.

När bussen startar igen använder generatorn den befintliga energin i UltraCap-kondensatorerna för att starta förbränningsmotorn.

Om det finns tillräckligt med energi lagrad i UltraCap-modulen försörjer EfficientHybrid-systemet fordonets elnät med ström även under körning (3). Dessutom kan generatorn utnyttja överflödig energi i ackumulatorn för att avlasta förbränningsmotorn som extra hybriddrivsystem.

MAN EfficientHybrid-System – Tekniska data

Lagringskapacitet UltraCap-energiackumulator 40 Wh
Generator (KSG)
resp. integrerad startmotor (ISG)
3-fas reluktansmaskin
Kylning Luftkylning
Max. effekt 12 kW
Max. vridmoment 220 Nm
Extra vikt 170 kg
Godkännande som hybridfordon Ja
Stopp-start-system Ja
Strömförsörjning av fordonets elsystem Ja
Stöd till förbränningsmotorn Ja
MAN buss M-PULSE

MAN M-PULSE: Hållbar mobilitet och effektiva transportlösningar

Med innovationsmottot M-PULSE ger MAN som visionär och pionjär de avgörande impulserna för morgondagens transportvärld. I fokus står en hållbar mobilitet, en utsläppsfri framtid samt forskning och framgångsrikt genomförande av effektiva och ekonomiska transportlösningar.


Vi står till ditt förfogande

Kontaktformulär
Kontaktformulär

Har du frågor om MAN-serviceerbjudandena? Kontakta oss. Vi hjälper dig gärna.

Kontakta oss
Hitta MAN-partner på plats
Hitta MAN-partner på plats

Med verkstads- och återförsäljarsökningen hittar du rätt MAN-kontaktperson i närheten av dig.

Din MAN-partner på plats