Omdefinierad framtid – den nya MAN Lion's City G

Tack vare teknik flera mil före – naturgasbussen från MAN

Årtionden av erfarenhet med kraftfull effektivitet

Som uppfinnare av dieselmotorn har MAN årtionden av erfarenhet som även används vid utvecklingen av gasmotorer och -bussar. Med visionära idéer fortsätter MAN tillförlitligt sin tradition som inspirationskälla: direkt in i en ren och hållbar framtid. På så sätt uppfyller den nyutvecklade E18-gasmotorn avgasnivån i Euro 6 som dessutom ligger långt under de aktuella gränsvärdena. På den här teknologin kan du tillförlitligt bygga persontrafiken i din kommun. Hållbarhet är mer än bara ett ord hos MAN.

Visionära idéer för högre livskvalitet

MAN är marknads- och teknologiledande inom naturgasdrift och har i dag en stor ingenjörs-Know-how. Men innovationerna upphör inte vid motorn. Från smarta lösningar för ett säkert och bekvämt tanksystem till ytterligare effektökning genom MAN EfficientHybrid är den nya MAN Lion’s City G från chassit till under taket fullpackad med idéer för högre komfort och miljövänlighet.

Gasmotorn med effektiv teknik

Här är mindre verkligen mer

Effektivare är någonsin förr: Den innovativa basen för den nyutvecklade 9,5 liters fyrventils-sexcylindriga motorn E18 bildade dieselmotorn D15 som lanserades 2018. Genom smart nedskärning kunde vridmomentet höjas samtidigt med en lägre slagvolym. Det sparar mycket bränsle. Och med den nyutvecklade avgasrecirkulationen och -efterbehandlingen med en 3-vägs katalysator underskrids de lagstadgade gränsvärdena för utsläppsnivån i Euro 6.

De korrosionsbeständiga gastankarna

Med miljövänlig säkerhet

I den nya MAN Lion's City G används få men stora glasflaskor av typ 4 som är säkert och underhållsvänligt monterade under en aerodynamisk huv på taket. Ett regelbundet trycktest på dessa behållare krävs inte i de flesta länderna. Låg vikt, ingen korrosion och låga underhållskostnader är ytterligare fördelar med den innovativa MAN-ansatsen. Upp till 1 875 liter kan lagras i det modulära systemet som möjliggör räckvidder på upp till 500 kilometer.

Tekniska data

Motor E1856 LOH01
E1856 LOH02
Emissionsnivå Euro 6
Antal cylindrar/läge 6/stående i rad
Antal ventiler per cylinder 4
Slagvolymer (I)/hål (mm)/slaglängd (mm) 9,5 / 118 / 145
Kompressionsförhållande 13: 1
Nominell effekt (kW/PS) 206/280
Nominellt varvtal (1/min) 1 900
235 / 320
Max. vridmoment (Nm) vid varvtal (varv/min) 1 200 vid 900 - 1 500
1 400 vid 900 – 1 500
Tomgångsvarvtal (varv/min) 550
Vikt (kg) 900
Oljevolymer utan/med oljefilter (I) 39/40,5
Oljebytesintervall 30.000 km
Ventilinställningsintervall 30.000 km
Service partikelfilter -
Kallstartsförmåga (utan ytterligare åtgärder) Upp till -15 °C

MAN EfficientHybrid

Kostnadseffektivare och mer miljövänlig linjetrafik: Med tillvalet MAN EfficientHybrid sparar er MAN Lion's City G tack vare intelligent energihantering på tre sätt – när det gäller bränsleförbrukning, utsläpp av skadliga ämnen och buller.

Fördelarna med MAN EfficientHybrid

Med MAN EfficientHybrid utrustas er MAN Lion's City G med en intelligent energihantering. Huvudkomponenten är en robust och slitagefri elmotor som monteras i drivlinan mellan motorn och växellådan och fungerar som generator. Tack vare denna generator, en UltraCap-energiackumulator placerad på fordonets tak, samt en intelligent styrning ökas fordonets energieffektivitet i betydande utsträckning. Och för övrigt: MAN stadsbussar med EfficientHybrid är officiellt godkända som hybridbussar.

MAN Lion's City med EfficientHybrid-modul

Återvinning av bromsenergi

Varje bromsning är en vinst för en MAN Lion's City G med EfficientHybrid. Generatorn omvandlar nämligen omedelbart återvinningsenergin som uppstår till elektrisk energi.

Stopp utan utsläpp av skadliga ämnen och buller

Stopp-start-funktionen stänger automatiskt av gasmotorn i er MAN Lion's City G vid hållplatser och rödljus och gör på så sätt hybridteknologin märkbar för passagerarna. Bränsleförbrukningen och tillhörande buller och utsläpp av skadliga ämnen sjunker till noll. Den intelligenta energihanteringen utnyttjar den kostnadsfria energin som är lagrad i UltraCap-modulen för att strömförsörja fordonets elsystem.

Bränsle- och utsläppsoptimerad körning

Eftersom den lagrade elektriciteten även används under körningen behöver gasmotorn inte generera lika mycket energi. Det reducerar bränsleförbrukning och utsläpp ytterligare.

Hållbart, underhållsfritt system

Vår MAN EfficientHybrid-teknologi har en lång livslängd och är utformad för att vara underhållsfri: Generatorn arbetar utan strömavtagarborstar och mekaniskt ingrepp. UltraCap-energiackumulatorn har en extremt lång livslängd. Upp till 2,6 miljoner start-stopp-cykler är inget problem för er MAN Lion's City G med EfficientHybrid.

Systemkomponenter och funktionssätt

Generator
Den generator som är monterad på motorns svänghjulskåpa övertar två funktioner i MAN EfficientHybrid-systemet: När fordonet saktas ner och bromsas in fungerar den som en generator: Den använder den mekaniska energi som uppkommer för att generera ström (rekuperation). Vid start fungerar generatorn istället som en elektrisk startmotor: Den omvandlar den tidigare återvunna elektriska energin till rörelseenergi igen.

UltraCap-energiackumulator
48 V UltraCap-energiackumulatorn innehåller flera separata celler med högpresterande kondensatorer. Till skillnad från i vanliga batterier lagras den elektriska energin här helt elektrostatiskt och därmed utan kemiska processer. Kondensatorerna kan spara och avge stora mängder ström särskilt snabbt. Samtidigt är de lättare och kompaktare än vanliga uppladdningsbara batterier.

Intelligent energihantering
MAN EfficientHybrid-teknologin använder den lagrade energin så att fordonet sparar maximalt när det gäller bränsleförbrukning och utsläpp av skadliga ämnen. För detta prioriterar den självlärande energihanteringen automatiskt energin: Med högsta prioritet säkerställer systemet att fordonets elsystem strömförsörjs när bussen står stilla. Om det finns tillräckligt med energi lagrad i UltraCap-modulen överför systemet även under körning ström till fordonets elsystem och stöttar dieselmotorn med elektrisk drivkraft.

MAN EfficientHybrid på väg

Körcykel för en MAN Lion's City med EfficientHybrid-modul

När fordonet saktar in för att stanna vid ett rödljus eller nästa hållplats omvandlar generatorn den bromsenergi som uppkommer till elektrisk energi (1). Den på detta sätt genererade strömmen lagras på ett säkert sätt i UltraCap-modulens högpresterande kondensatorer.

När fordonet står stilla stoppar EfficientHybrid-systemet förbränningsmotorn (2). Samtidigt övertar UltraCap-ackumulatorn strömförsörjningen av fordonets elsystem. Alla funktioner, t.ex. att öppna och stänga dörrarna, kupébelysningen eller ventilation, drivs nu med ström från ackumulatorn.

När bussen startar igen använder generatorn den befintliga energin i UltraCap-kondensatorerna för att starta förbränningsmotorn.

Om det finns tillräckligt med energi lagrad i UltraCap-modulen försörjer EfficientHybrid-systemet fordonets elnät med ström även under körning (3). Dessutom kan generatorn utnyttja överflödig energi i ackumulatorn för att avlasta förbränningsmotorn som extra hybriddrivsystem.

EfficientHybrid-modul – Tekniska data

Lagringskapacitet UltraCap-energiackumulator 40 Wh
Generator (KSG)
resp. integrerad startmotor (ISG)
3-fas reluktansmaskin
Kylning Luftkylning
Max. effekt 12 kW
Max. vridmoment 220 Nm
Extra vikt 170 kg
Godkännande som hybridfordon Ja
Stopp-start-system Ja
Strömförsörjning av fordonets elsystem Ja
Stöd till förbränningsmotorn Ja

Vi står till ditt förfogande

Kontaktformulär
Kontaktformulär

Har du frågor om MAN-serviceerbjudandena? Kontakta oss. Vi hjälper dig gärna.

Kontakta oss
Hitta MAN-partner på plats
Hitta MAN-partner på plats

Med verkstads- och återförsäljarsökningen hittar du rätt MAN-kontaktperson i närheten av dig.

Din MAN-partner på plats