Den nya MAN Lion's City G

Naturgaskompetens genom 75 års Know-How

Morgondagens stad kan andas ut – den nya MAN Lion´s City G är där. Och med den ett miljömedvetet alternativ till diesel. Eftersom trafikvolymerna i städerna ökar, miljökraven blir strängare och imagen av en grön, smoggfri stad blir allt attraktivare för befolkningen. Det är precis det som MAN Lion's City G har utvecklats för.

Dess moderna alternativa drevform sörjer för maximal energieffektivitet. Och det formfulländade yttre för högsta designanspråk ut på vägen. Börja med innovativ teknik, höggradig effektivitet och minskning av skadliga ämnen med upp till 97 % i en ren framtid.

Effektiv med mycket lågt utsläpp tack vare modern motorteknik

Kraftfull och effektiv

Förutom den nya E18-naturgasmotorn, som baseras på den innovativa föregångarmodellen, tillkommer många nya förändringar. Kombinationen med MAN EfficientHybrid tillåter dessutom en mängd olika användningsexempel.

Framtidens stad bygger på ren drivenhet

Tyst och miljövänlig

För lugn och ro in i trafiken – och detta inte enbart på grund av lägre bullernivå jämfört med dieselmotorer.

Korrosionsbeständiga gastankar sparar in på underhållskostnader

Stor räckvidd och kompakt

Med dess optimerade gasflaskkoncept rymmer MAN Lion's City G i maximalt utförande upp till 1 875 l naturgas. Detta garanterar en hög räckvidd vid samtidigt ringa tankintervaller.

MAN EfficientHybrid-systemet för er MAN Lion's City G

MAN EfficientHybrid

En effektivitetshöjare för linjetrafiken: Med MAN EfficientHybrid sparar er MAN Lion's City G på tre sätt samtidigt: Bränsleförbrukning, utsläpp av skadliga ämnen och buller.

Läs mer


Alla detaljer under lupp

Den eleganta formen och det kända designspråket gör att MAN Lion's City G omedelbart känns igen som en buss i den stora MAN Lion's City-familjen. Och ändå gömmer sig finesserna i de många små detaljerna som förenar optisk kvalitet med ergonomisk komfort. På så sätt levererar bussen ett helt och hållet optimerat utseende.

Den moderna naturgasbussen bakifrån

Omisskännlig design

MAN Lion's City G erbjuder många innovativa element i hela citybuss-serien. De optiskt lågt sittande glas-sidlinjerna och dess markanta baksida i pianolack-look övertygar estetiskt. Den högvärdiga framsidan med dess hållbara LED-strålkastare, svarta panel och kromstänger urskiljer en buss på långt avstånd som kommer att bidra till att forma framtidens stadsbild.

Interiör design i modern look

Plats för högre komfort

Interiören erbjuder maximal välbefinnandefaktor: Tack vare den dimbara belysningen kommer ljuset naturtroget ovanifrån. På grund av den smarta förvaringen av gastankarna i taket får även passagerarna mer plats och högre komfort i innerutrymmet. Det innovativa rengörings- och underhållsvänliga skenkonceptet avrundar den interiöra designen perfekt.

Framtidens förararbetsplats

Ergonomi i rörelse

Den rymliga förararbetsplatsen erbjuder busschauffören alla bekvämligheter samtidigt som alla ergonomiska regler strikt följs. Genom den intelligenta monteringen i det övergripande konceptet ger förarsätet optimal översikt och ökar den allmänna säkerheten på vägen.

Färdplanen mot bättre ekologi och ekonomi
Symbol för en kostnadsberäkning

Kostnadseffektivitet

Den nya MAN Lion's City G ligger i ekonomisk framkant tack vare många tekniska förändringar. Den sparsamma förbrukningen vid samtidigt gynnsamt inköp av naturgas jämfört med andra fossila bränslen gör det mycket lönsam från den första körningen.

Läs mer

Symbol för teknik och perfektion

Teknologi

En överarbetad naturgasmotor E18 med högt vridmoment, optimerade gastankar och en lättare konstruktion – här kommer ren innovationskraft ut på vägen.

Läs mer

När det gäller körkomfort och design kan den nya MAN Lion's City G i varje avseende mäta sig med andra bussar i Citybus-familjen. Baserad på den beprövade designen på MAN Lion's City och med den vanliga högvärdiga utrustningen är denna buss med låg utsläpp det alternativ-drivna färdmedlet första valet.


Dina fördelar i korthet

Naturgas betalar sig på lång sikt
Källa: erdgas mobil GmbH / Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) e.V.

Över hela världen växer avståndet mellan dieselpriset och naturgaspriset

Genom att råoljeutbudet hela tiden blir mindre och priset på råolja stiger är de globala gasförekomsterna också ekonomiskt en viktig alternativ drivkälla.

Fler och fler länder litar på teknik från MAN
MAN-gasbussar används över hela världen

MAN är marknadsledare i Europa

I Europa är MAN marknads- och teknologiledare vad gäller naturgasbussar. Såsom tillverkare av MAN:s kompletta bussar, chassin och motorer förfogar vi över många årtiondens kompetens inom den här växande marknaden.

CNG-bussen i den gröna staden

MAN CNG-bussar är nästan CO2-neutrala

CNG-teknologin från MAN är en i allt väsentligt CO2-neutral serietillverkad teknologi för användning av beredd biogas. Cirka 1.000 biogasdrivna MAN CNG-bussar går framgångsrikt och pålitligt i 23 svenska städer: Varje buss går upp till 150 000 mil.

Bussen med innovativ naturgas-drivenhet

Ge gas för miljön

MAN har antagit utmaningen att på ett hållbart sätt minska avgasutsläppen i städerna. Med sina prestanda uppfyller MAN:s gasmotorer kraven som ställs i den moderna stadstrafiken. Långa underhållsintervall, servicevänlighet och låga bränslekostnader är dina fördelar.

MAN buss M-PULSE

MAN M-PULSE: Hållbar mobilitet och effektiva transportlösningar

Med innovationsmottot M-PULSE ger MAN som visionär och pionjär de avgörande impulserna för morgondagens transportvärld. I fokus står en hållbar mobilitet, en utsläppsfri framtid samt forskning och framgångsrikt genomförande av effektiva och ekonomiska transportlösningar.

Skräddarsydda lösningar för din vagnpark

MAN Transport Solutions rådgiver dig individuellt och skapar därmed koncept och lösningar tillsammans med dig, för att säkerställa en tillförlitlig samt kostnadsoptimerad användning av den nya drivningsteknologin i din fordonspark. Det gemensamma målet är att definiera produkten som passar för den specifika användningen och att hitta optimum beträffande laddningshantering, energiförsörjning och underhåll.

Service och tjänster för hela vagnparken

Rådgivningsfält

Globala klimatskyddsregler, lokala utsläppsbestämmelser, rena städer – grunderna för övergången till alternativa drivningsformen för våra kunder är mångbottnade. Förändringen till nya drivenhets- och vagnparkslösningar väcker dock många nya frågor. På så sätt måste lösningen passa till tillämpningen beroende på fokus, räckvidd eller nyttolast. Teamet från MAN Transport Solutions hjälper dig gärna med detta.

Motorvägskorsning med elektriskt ljus

Drift

MAN Transport Solutions besvarar följande frågor för den operativa optimeringen:

 • Hur kan jag på bästa sätt kostnadsoptimera och säkert integrera naturgasbussar i den löpande driften?
 • Hur många gasflaskor/resp. vilka volymer är bäst lämpade för mina rutter?

Busshållplats på natten

Tjänster

MAN Transport Solutions besvarar följande frågor för den serviceorienterade optimeringen:

 • Vilka R&M-avtal är idealiska?
 • Hur är verkstadsinfrastrukturen optimalt utformad?
 • Vad måste verkstadspersonalen veta om underhåll och säkerhet?

CCS-stationärt laddningsaggregat med kabel

Infrastruktur

MAN Transport Solutions besvarar följande frågor för den infrastrukturella optimeringen:

 • Måste trafikverkstadsområdena struktureras om med avseende på infrastruktur och verksamhet?
 • Vilken laddningslösning är den rätta?
 • Hur högt är mitt energibehov och hur kan detta täckas optimalt?

Kundnytta

Simplifying Business: med MAN Transport Solutions kan du förenkla din affärsverksamhet och varaktigt säkra din framgång.

 • Du erhåller kompetent stöd i en komplex miljö
 • Du arbetar med ditt skräddarsydda koncept tillsammans med oss för säker och optimerad drift.
 • Du planerar långsiktigt för maximal energieffektivitet över alla utbyggnadsnivåer
 • Du får större inblick i kapaciteter, resurser och budgets.
 • Du kan lita på optimalt utbildad personal

Vy över den nya stadsbussen med gasmotor

Nedladdningar

Broschyr MAN Lion's City G

Dokumenttyp PDF
Filstorlek 2 MB
Ladda ner

Vi står till ditt förfogande

Kontaktformulär
Kontaktformulär

Har du frågor om MAN-serviceerbjudandena? Kontakta oss. Vi hjälper dig gärna.

Kontakta oss
Hitta MAN-partner på plats
Hitta MAN-partner på plats

Med verkstads- och återförsäljarsökningen hittar du rätt MAN-kontaktperson i närheten av dig.

Din MAN-partner på plats