Teknologi och kompetens

TyreManagement

Ökad körsäkerhet: TyreManagement (däckhantering) för bussar från MAN innehåller kontrollsystem för däcktryck TPM och däckreparationskit RRK med samtidig eliminering av reservhjulet.

Kontrollsystem för däcktryck (TPM)

Med ett kontrollsystem för däcktryck har föraren alltid ett system som övervakar däcktrycket på fordonet (även under körning) och varnar när det faller under ett minimitryck:

 • TPM (Tyre Pressure Monitoring)
 • Tryckgivare vid varje hjul
 • Trycksignalerna överförs via radio till den rammonterade styrenheten och visas på fordonets CAN-buss i displayen.
 • Automatisk varning när börtrycket sjunker under 20 procent eller 40 procent av börtrycket överskrids
 • Manuell tryckfråga möjlig när som helst

Däckreparationssats (RRK)

 • Däckreparationssatsen tillåter tätning av punkteringar i slitbanan - utan att däcket behöver bytas ut
 • Däcktätningsmedlet PREMIUM-SEAL fylls genom ventilhålet i däcket och tätar ett hål upp till fem millimeter i slitbanan permanent – även med en gradvis förlust av luft.
 • Efter tätningen kan däcket fyllas med tryckluftspaketet via tryckluftsystemet på fordonet igen.
 • Med det tätade däcket är det möjligt att resa vidare upp till 1000 km.

Fördelar

Kontrollsystem för däcktryck (TPM)

 • Förbättrad komfort och minskad tidsförlust för föraren genom eliminering av kostsamma provningsförfaranden
 • Ökad säkerhet: Förebyggande av 99 % av alla punkteringar genom gradvis tryckförlust
 • Att undvika olyckor innebär också att minska driftstopp, att kunna medföra passagerare säkert till sin destination och inte utsätta föraren för fara eller ohälsa.
 • Minska bränsleförbrukningen genom att undvika lågt däcktryck
 • Längre livslängd på däcken

Däckreparationssats (RRK)

 • Högre lastvikt eftersom ett reservdäck är onödigt (viktbesparing ca 100 kg)
 • Ökad säkerhet, eftersom en punktering särskilt på motorvägar inte innebär riskabla däckbyten
 • Tätningsmedlet med vattenbaserad bas är avtvättbart vid senare däckreparation