Teknologi och kompetens

Nödbromsassistent (EBA)

Nödbromsassistent (EBA)

Den nya generationen av nödbromsassistenten (EBA Emergency Brake Assist) gör MAN-fordonen ännu säkrare och minskar avsevärt risken för olyckor på vägarna. Denna nya utveckling kombinerar information från radarsensorn på fordonsfronten med kameran i vindrutan. Genom denna sensorfusion, kan systemet snabbare identifiera farliga situationer och utlösa en nödbromsning i nödfall snabbare och med större säkerhet.

Vid nödbromsningen aktiveras även nödbromsningssignalen ESS (Emergency Stopping Signal), förutom bromsljusen. Varningsblinkersarna indikerar för de övriga trafikanterna att det föreligger en nödsituation genom ökad blinkhastighet, vilket minskar risken för en påkörningsolycka.

Nödbromsen med sensorfusion är standardutrustning i alla MAN-fordon som omfattas av den obligatoriska utrustningen för nyregistreringar från och med november år 2015. Tekniken uppfyller redan med god marginal de strängare EU-kraven som gäller från november 2018. MAN-kunder kan därmed redan idag dra nytta av ett framtidssäkert och värdehöjande system.