Teknologi och kompetens

Multifunktionsratt

Multifunktionsratt

Eftersom trafiken blir allt tätare ökas kraven på föraren. MAN:s nya manövreringslösning gör det lättare för föraren att fullständigt koncentrera sig på trafiken. Med hjälp av multifunktionsratten kan föraren manövrera farthållaren och automatbromsningen samt radion och CD:n utan att behöva ta bort händerna från ratten.

En detalj på multifunktionsratten är den centrala displayen i förarutrymmet som visar vilken funktion som har valts. Föraren ser på en gång den information som behövs för att kunna köra så ekonomiskt som möjligt.

Multifunktionsratten kan ställas in steglöst i fråga om höjd och lutning samt fällas upp.