Teknologi och kompetens

MAN BrakeMatic

Det automatiska bromssystemet MAN BrakeMatic gör det möjligt att utföra en konstant bromsning med farthållaren eller bromspedalen i nedförsbacke genom att retardern aktiveras automatiskt enligt:

  • Aktivering av retarder med farthållare: Retarderbromsfunktionen MAN BrakeMatic ställer in 2 km/h över den hastighet som är inställd med farthållaren. Hastigheten bibehålls genom användning av standardmässig intarder eller retarder.
  • Aktivering av retarder genom bromsning: När fordonet bromsas i nedförsbacke med bromspedalen lagras den hastighet som uppnås när du släpper bromsen. Den inställda hastigheten behålls på ett tillförlitligt sätt av MAN BrakeMatic genom användning av standardmässig intarder eller retarder.
  • Aktivering av retarder när maximal hastighet uppnås genom Maximum Speed Control (MSC): När den högsta tillåtna hastigheten på 100 km/h uppnås, griper standardretarderbromsarna in och stannar fordonet alltid under den maximala hastigheten.


Fördelar

  • Ökad körsäkerhet eftersom föraren inte distraheras av nedpressning av retarder
  • Högre kostnadseffektivitet, eftersom användningen av retarder främjas
  • Tillförlitlig efterlevnad av hastighetsbegränsning på 100 km/h (åtagande från tysk tillverkare)