Teknologi och kompetens

Körfältsövervakningen LGS (Lane Guard System)

Körfältsövervakningen LGS (Lane Guard System)

Större säkerhet i trafiken genom ännu en mer precis körfältsidentifiering: Med den nyaste kamerateknologin kontrollerar nu LGS att fordonet hålls inom körfältet mer tillförlitligt än någonsin tidigare. Om bussen kör över en körfältsmarkering utan att föraren blinkar, varnar körfältsövervakningssystemet föraren genom en tydlig ljudsignal och hjälper på så sätt till att minimera risken för olycka.

Assistentsystemet aktiveras från och med en hastighet på 60 km/h automatiskt och tar även hänsyn till att många bilister säkerhetsmässigt gärna kör på körbanans yttersida - i länder med högertrafik alltså vid den högra linjen - och varnar senare på denna fordonssida. Likaledes justeras systemet automatiskt i länder med höger- och vänstertrafik. Därmed drar föraren fördel av en adaptiv varningsfilosofi.