Teknologi och kompetens

Elektroniskt stabilitetsprogram (ESP)

Det elektroniska stabilitetsprogrammet ESP (Electronic Stability Program) hjälper föraren i kritiska situationer, t.ex. vid bromsning eller vältrisk i snabba kurvor. Ett fordon försett med ESP är också utrustat med en styrvinkel-, girvinkelhastighets- och accelerationsmätare. I den elektroniska arkitekturen kommer en ESP-styrenhet med följande två funktioner att integreras:

Dynamiskt stabilitetsprogram (DSP)

Genom det dynamiska stabilitetsprogrammet förhindras understyrning (skjutning över framhjulen) genom inbromsning av det inre bakhjulet i kurvan. En överstyrning (utbrytning av bakre delen) undviks genom bromsning av det yttre framhjulet i kurvan.

Vältskydd (ROP)

Innan den når kritisk tväracceleration kan hastigheten minskas genom reduktionsförebyggande av motorns vridmoment och bromsningsprocessen.


Fördelar

  • Förebyggande hastighetsminskning vid kritisk tväracceleration förhindrar farliga körsituationer.
  • Kraftig inbromsning av hela fordonet genom upplyftning av det inre hjulet förhindrar tippning som ofta medför allvarliga konsekvenser för människor och material.
  • Kompensationsbromsning hjälper föraren under kritiska körförhållanden.
  • Att undvika olyckor innebär också att minska driftstopp, att kunna medföra passagerare säkert till sin destination och inte utsätta föraren, passagerarna eller andra trafikanter för fara eller ohälsa.