Teknologi och kompetens

Elektroniskt bromssystem

Elektroniskt bromssystem

Ett system - trippel säkerhet: Det elektroniska bromssystemet EBS innehåller komponenterna i det låsningsfria bromssystemet ABS och antispinnsystemet ASR samt bromsassistenten.

Låsningsfria bromsar (ABS)

 • ABS avkänner genom sensorer rotationshastigheten hos varje hjul under bromsprocessen, och reglerar bromstrycket för varje hjul individuellt.
 • En låsning av hjulet förhindras.

Fordonet förblir styrbart och stabilt även vid hård inbromsning på halt underlag.

Antispinn (ASR)

 • ASR förhindrar spinning av drivhjulen vid start eller acceleration.
 • Spinn på hjulen detekteras av EBS-styrenheten, med hjälp av hjulhastighetssensorerna.
 • Genom antisladdsystemet kan EBS kombinera ASR motorstyrning och ASR bromskontroll med varandra.
 • För ASR motorstyrning avger EBS-styrenheten en signal över fordonsdator FFR vid motorns styrenhet EDC. Under spinn av båda hjulen på drivaxeln sker en minskning av motorvridmomentet, och därmed minskar spinnet.
 • För ASR bromskontroll använder EBS-styrenheten samma hjulhastighet som för ABS, dock verkar den endast på drivhjulen. När endast ett hjul på drivaxeln spinner minskas spinnet genom att bromsa det spinnande hjulet, och differentialen hanterar drivmomentet till det återstående hjulet med grepp.

Fördelar

 • Bromsar med maximal möjlig bromskraft med en kortare reaktionstid, vilket minskar bromssträckan även med en inte helt nedtryckt pedal
 • Kontrollerad bromsning med hög körstabilitet och styrbarhet även under nödbromsning och därmed maximal bromssäkerhet, även för vägar med sämre grepp
 • Skyddar däcket genom däckslitage jämnt fördelat över omkretsen.
 • Förbättrat grepp på hala underlag som is, snö, grus eller våt kullersten
 • Ökad körsäkerhet: Ingen risk att däcket går sönder i händelse av en plötslig förlust av dragkraft
 • Slitageintensivt spinn av däcken förhindras.