Teknologi och kompetens

Avståndsreglerad farthållare (ACC)

Säkerhet och bekvämlighet

Körhastigheten underskattas lätt, och avståndet till framförvarande fordon överskattas lätt. ACC-systemet är kapabelt att anpassa såväl körhastigheten som avståndet till fordonet framför på egen hand inom ramen för de inmatade förinställningarna.

Det kan användas från och med en körhastighet på 25 km/h. Det huvudsakliga användningsområdet är emellertid körning på snabba vägar och motorväg.

ACC-radarsensorn har ungefär 150 meters räckvidd och känner av avståndet och den relativa hastigheten för framförvarande fordon på den egna körbanan. ACC-systemet utgår från sensordata, egna vägpositionsförändringar, förarreaktioner och den egna hastigheten. Utifrån dessa räknar det ut den bästa strategin för närmande och styr även motor och bromsar (retarder och färdbromsar). Hastigheten, accelerationen och inbromsningen av fordonet justeras aktivt så att avståndet till det framförvarande fordonet bibehålls.