Teknologi & kompetens

MAN AttentionGuard i bussen

Dubbel säkerhet på långkörningar: Uppmärksamhetsassistent plus filövervakning

En turistbuss åker på motorvägen. Markeringar visar hur videokameran bakom vindrutan registrerar bussens avstånd till körfältets gräns.

På långresor kan föraren bli trött och mista koncentrationen på långa och monotona motor- eller landsvägssträckor. Det leder till att risken för olyckor ökar. Lagstadgade kör- och vilotider skyddar i dessa fall bara till en viss grad. MAN AttentionGuard minimerar risken för olyckor på långresor genom att identifiera tidiga tecken på bristande koncentration och trötthet innan kritiska situationer uppstår. MAN AttentionGuard bygger på MAN LaneGuard Systems (LGS) som med hjälp av en kamera övervakar att fordonet kör korrekt i körbanan.

Funktion och användning

MAN AttentionGuard använder sig av kameradata från LGS samt andra relevanta fordonsdata. En matematisk modell analyserar antalet gånger körbanan lämnas under en viss tid och drar utifrån detta slutsatser om att föraren eventuellt upplever brist på koncentration eller trötthet. På displayen visas meddelandet ”Ta en rast” i ca 10 sekunder. Dessutom hörs en ljudsignal och som tillval finns även en haptisk signal. Systemet aktiveras automatiskt vid hastigheter över 60 km/h och kan avaktiveras och aktiveras med en LGS-knapp.

Medan LGS varnar redan efter att körbanan lämnats en gång, reagerar AttentionGuard först när detta skett flera gånger ifall förarens körstil ändras väsentligt jämfört med när körningen påbörjades. Båda systemen ger viktiga bidrag till att öka säkerheten för förare och passagerare på långresor – och självklart även vid körning på natten. Eftersom olyckor aktivt kan undvikas minskar även reparationskostnaderna och stilleståndstiderna. AttentionGuard plus LGS – intelligent säkerhet som lönar sig dubbelt.