Teknologi och kompetens

MAN AttentionGuard i bussen

Intelligent säkerhet vid långa körningar: Uppmärksamhetsassistent plus filövervakning

En turistbuss åker på motorvägen. Markeringar visar hur videokameran bakom vindrutan registrerar bussens avstånd till körfältets gräns.

I resetrafik kan föraren bli trött och mista koncentrationen på långa och monotona motor- eller landsvägssträckor. Det leder till att risken för olyckor ökar. Lagstadgade kör- och vilotider skyddar i dessa fall bara till en viss grad. Inom systemgränserna hjälper MAN AttentionGuard till att minimera risken för olyckor genom att känna igen de första tecknen på brist på koncentration och trötthet i ett tidigt skede. MAN AttentionGuard bygger på MAN LaneGuard Systems (LGS) som med hjälp av en kamera övervakar att fordonet kör korrekt i körbanan.

Funktion och användning

MAN AttentionGuard använder sig av kameradata från LGS samt andra relevanta fordonsdata. En matematisk modell analyserar antalet gånger körbanan lämnas under en viss tid och drar utifrån detta slutsatser om att föraren eventuellt upplever brist på koncentration eller trötthet. På displayen visas meddelandet ”Ta en rast” i ca 10 sekunder. Dessutom hörs en ljudsignal och som tillval finns även en haptisk signal. Systemet aktiveras automatiskt vid hastigheter över 60 km/h och kan avaktiveras och aktiveras med LGS-knappen.

Medan LGS varnar redan efter att körbanan lämnats en gång, reagerar AttentionGuard först när detta skett flera gånger ifall förarens körstil ändras väsentligt jämfört med när körningen påbörjades. Båda systemen ger viktiga bidrag till att öka säkerheten för förare och passagerare på långresor – och självklart även vid körning på natten. Vi stöder därmed föraren att aktivt undvika olyckor och hjälper också till att minska reparationskostnader och driftstoppstider. AttentionGuard plus LGS – intelligent säkerhet som lönar sig dubbelt.