Teknik och kompetens

MAN EfficientCruise®

GPS-stödd farthållare

Den nya generationen MAN EfficientCruise®

Den GPS-stödda farthållaren EfficientCruise® registrerar sträckans förlopp med uppförs- och nedförbackar i upp till tre kilometer framåt. På så sätt kan den alltid anpassa körläget och hastigheten så att körsättet blir ekonomiskt. Du undviker nedväxlingar ‒ när det är meningsfullt.

Med nya generationen EfficientCruise® kan du nu köra med ännu bättre framförhållning. Med mjuka och förbrukningssorienterade ingrepp i växelvalet slipper man inte bara stora avbrott i dragkraften utan föraren får även ett mycket harmoniskt körintryck. Föraren väljer önskad hastighet och ställer in en av de fyra lägena för möjlig hastighetstolerans (ECO Level I - IIII). Level I är den minsta avvikelsen från den inställda hastigheten, Level IIII den största. Med den högsta nivån sparar du maximalt med bränsle. Det är idealiskt när du kör på vägar med lite trafik, t.ex. på motorvägar eller landsvägar. Med en vippomkopplare kan du när som helst anpassa ECO Level till den aktuella trafiksituationen under färden.

EfficientRoll ‒ intelligent körning tack vare aktivering med anpassning efter situationen

Tack vare innovativ teknik kan du nu även styra körningen intelligent med GPS-översikten. Här har MAN återigen tydligt ökat möjligheten att kunna spara bränsle. Till och med vid lätta nedförsbackar växlar växellådan automatiskt till neutralläget N – men bara om det verkligen går att spara bränsle. Då utnyttjar man farten och fordonet förlorar inte i hastighet lika snabbt som när en växel är ilagd. Med den intelligenta aktiveringen används funktionen mer sällan, men samtidigt effektivare.

Innovativ MAN-teknik ‒ skapar mervärde för föraren och miljön

Nya generationen MAN EfficientCruise® sparar tack vare kombinationen med EfficientRoll in ännu mer bränsle än hittills så att lastbilen kan vara ute och köra mer miljövänligt än någonsin. De mjuka ingreppen från farthållaren ökar komforten enormt för föraren och innebär därför en optimal avlastning. Så i framtiden kan föraren koncentrera sig fullt ut på körningen med ännu mer komfort och nästan utan tidsförlust.