Teknologi och kompetens

Axlar

Bäst utrustade för varje situation: Bussarna från MAN är utrustade optimalt för sina respektive användningsområden. Lämpliga axlar har monterats i bussarna, beroende på typen av användningsområde.


Portalaxel (bakaxel)

Som drivaxel har MAN bland annat installerat en MAN ZF portalaxel med centerenhet med förskjutning till vänster.


Egenskaper:

  • Lågt underhållsbehov
  • Litet platsbehov tack vare planetutformningen av drivaxeln
  • Låga golvhöjder i området för bakaxeln genom specialutformningen av portalaxeln (sänkning av viktoptimerat axelhus och differential ordnad i sidled)


Hypoidaxel (bakaxel)

Förutom portalaxeln används också en underhållsfri MAN hypoidaxel som drivaxel i vissa MAN-bussar.


Egenskaper:

  • Mindre slitage och höga drivmoment på grund av större växelytor
  • Minimal effektförlust och låg ljudnivå
  • Låg egenvikt och hög nyttolast


Stel axel (framaxel)

De stela axlarna som framaxlar är utrustade med skivbromsar.


Egenskaper:

  • Robust och aktiv körning
  • Ökad körsäkerhet och betydligt mindre karossrörelser
  • Högre komfort

Individuell upphängning: För turist- och långfärdsbussar används en mycket bekväm individuell hjulupphängning.