iF Gold Award

De bästa av de bästa får en gång om året ett slags ”design-Oskar”, det så kallade iF Gold Award. Till kriterierna för det välrenommerade priset, som har delats ut en gång om året sedan 1953, hör förutom det utvändiga utseendet och produktens form även innovationsgrad, ergonomi, funktionalitet och miljöaspekter.