iF Design Award

iF Design Award är en globalt erkänd utmärkelse för framstående designprestationer inom disciplinerna Produkt, Kommunikation, Förpackningar, Inredningsarkitektur, Professional Concept, Tjänstedesign och Arkitektur. Prismottagarna väljs sedan 1953 ut av en knappt 60 personer stor internationell expertjury.