Green Bus Award

Green Bus Award delas sedan 2011 ut av tidskrifterna OMNIBUSREVUE och BusFAHRER för den buss som har bäst bränsleeffektivitet. I samband med detta utvärderas alla testrapporter från de två föregående åren.