Grand Coach Award

Busworld Awards (tidigare ECW – European Coach and Bus Week) delas ut en gång om året inom ramen för Busworld Europe, världens största buss- och turistbussmässa. Juryn, som består av internationella experter samt transport- och bussföretag, belyser sammanlagt mer än 180 aspekter av fordonen. Busworld Awards består av två totalpriser för fordonen: Grand Award Coach och Grand Award Bus. Förutom dessa Grand Awards kan fordonen få en utmärkelse i form av en särskild kvalitetsmärkning på ett visst område.