Coach Of The Year

Titeln ”Coach of the Year” är en utmärkelse som ”Årets buss” som årligen delas ut av en internationell jury (journalister från 22 facktidskrifter) utifrån fastställda kriterier. Udda år testas stads- och långfärdsbussar, jämna turistbussar.