Bus Of The Year

Titeln ”Bus of the Year” är en utmärkelse som ”Årets buss” som årligen delas ut av en internationell jury (journalister från 19 facktidskrifter) utifrån fastställda kriterier. Udda år testas stads- och långfärdsbussar, jämna turistbussar.