busplaner Innovationspris

Den föreningsoberoende tyska tidskriften ”busplaner” presenterar tekniska och företagsmässiga innovationer som är extra intressanta inför framtiden. Läsarna får valet: Med busplaner Innovationspris uppskattas innovationer inom bussturism, nyttofordonsbranschen och inom ÖPNV-området som sticker ut för sina praktiska fördelar. De tre nominerade tävlar inom åtta kategorier, som exempelvis ”Säkerhet och tillbehör”, ”Destinationer”, ”Fordon och Fordonsflottor” eller ”Partners inom bussturism”.