MAN Transport Solutions

MAN Transport Solutions

Med oss utnyttjar du fördelarna med alternativ drift både enkelt och ekonomiskt

Boka ett möte med en expert Ladda ned broschyr

Vi ger dig stöd inom allt – för en framgångsrik omställning till alternativa drivsystem

Miljövänlighet och lönsamhet har olika betydelse för offentlig kollektivtrafik. Stadsbussar med alternativ drift erbjuder nya möjligheter att förena dem båda. Därför räcker det inte att bara byta ut fordon. Bara att bestämma hur man på bästa möjliga sätt ska dra nytta av fördelarna med en omställning till en hybrid-, gas- eller eldrift beror på flera faktorer.

Därför utvecklar vi individuella lösningar för dig och en anpassad steg-för-steg-strategi. Med stöd från MAN Transport Solutions börjar redan många företag implementera de nya, framtidssäkra drivsystemen i sina fordonsflottor. Använd erfarenheten och kunskapen hos våra expertteam även för ditt företag.

Nätverksanalys och användningskoncept

Nätverksanalys och användningskoncept

Vi analyserar är-tillståndet för ditt företag och din flottanvändning. Baserat på alla påverkande faktorer tar vi fram ett anpassat användningskoncept för en kostnadseffektiv omställning av bussar med alternativ drift – steg-för-steg.

Användningsplanering och laddningsinfrastruktur

Användningsplanering och laddningsinfrastruktur

Baserat på det i förväg framtagna användningskonceptet av de alternativt drivna fordonen planerar vi en lämplig laddningsstrategi och ett koncept för laddningsinfrastrukturen. Dessutom tar vi fram en optimal strategi för strömförsörjning för din verksamhet.

Flottintegrering och underhåll

Flottintegrering och underhåll

Vi ger dig gärna råd om användning och underhåll för din kompletta bussflotta, ger dig stöd vid utbildning av din personal och står till förfogande för din serviceverkstad som en kompetent partner.

Dina krav – vår lösning för dig

Vilket drivsystem är det bästa framtidssäkra alternativet för mig?

Vår linjetrafik måste köra tillförlitligt och kostnadseffektivt – en lång utprovning av ny teknik eller helt enkelt en felinvestering kan vi inte klara av under några omständigheter.

Precisa analyser och tydliga fakta

Vi analyserar din befintliga flottanvändning in i detalj. Därefter kontrollerar vi med hjälp av simuleringar vilket drivsystem och vilken sammanställd fordonsflotta som är möjlig och vettig för dig. Vi upprättar även en talande jämförelse av kostnad/nytta för dina respektive behov på plats.

För vilket drivsystem är min linjeverksamhet överhuvudtaget lämplig?

Räckvidden har inte varit ett problem för oss. Men nu måste jag ändå ta reda på om en elbuss överhuvudtaget går att använda på mina linjer.

Detaljerad nät- och användningsplanering

Vi kontrollerar hela ditt totala linjenät och alla relevanta faktorer. På så sätt kan vi ge dig ett entydligt svar om ni kan använda el-, hybrid- eller gasdrift på ett miljövänligt och ekonomiskt sätt.

Fungerar en blandad flottanvändning i praktiken?

Att gå över till en framtidsbeständig mobilitet är viktigt för oss. Men tjänsterna för körförberedelse och underhåll av olika drivtyper får inte störa våra driftsprocesser.

Flottintegrering och depåplanering

Vår strategi är helhetlig. Vi integrerar fordon med alternativ drift i din vardagsdrift så att hela fordonsflottan utan problem under hela övergångsfasen. För elbussar tar vi också hänsyn till byggandet av en optimalt lämplig laddningsinfrastruktur och ger dig stöd vid planeringen av driftstider och laddningscykler.

{{main-headline}}

{{lead}}

{{hex-1}}

{{hex-2}}

{{hex-3}}

{{hex-4}}

{{hex-5}}

{{hex-6}}

Vi gör din bussflotta framtidssäker

Våra MAN Expertteam ger dig stöd med allt. Vi ger dig fakta för drifts- och kostnadsoptimala beslut vid omställningen till alternativa drivsystem. Vi finns här för dig – från första informationen till en lyckad omställning.

Hybrid, gas eller helt elektrisk? De drivsystem som bäst optimerar din bussflotta kan endast fastställas med mycket detaljerade analyser av den specifika användningen. Avgörande för att sätta ihop en optimalt lämplig sammanställd fordonsflotta är den räckvidd som krävs på respektive busslinje – särskilt med helt elektriskt drivsystem.

Med MAN Lion’s City E kan du redan idag köra upp till 270 km utan att ladda. För en tillförlitlig utsaga om användningsmöjligheterna och lönsamheten måste du dock ta hänsyn till flera faktorer.

Till exempel är elbussar mest ekonomiska med en medelhastighet mellan 14 och 18 km/h. Faktorer som antal start- och bromscykler, antal passagerare eller topografin längs dina linjer påverkar också räckvidden. Särskilt vid minusgrader kan även uppvärmningen märkbart sänka den möjliga dagliga räckvidden för elbussen.

Att integrera bussar med alternativa drivsystem i din fordonsflotta betyder mer för ditt företag än att bara byta ut ett eller flera fordon. Det är insteget till framtidens mobilitet – med alla dess fördelar. Särskilt det "elektriska" medför ett antal förändringar i din verksamhet – från användningsplanering för optimal körstil till verkstadens utrustning.

Vårt uppdrag är att göra din övergång till alternativa drivsystem till en framgång från första dagen. I samarbete med MAN Academy utbildar vi dina anställda så att de kan använda alla nya fordon optimalt. Vi informerar dig om möjliga risker och korrekt hantering av fordonen i händelse av en olycka eller en defekt. Och vi finns till hands vid dina interna eller externa serviceverkstäder – som en kompetent partner vid alla frågor som rör alternativ drivteknologi.

Huruvida du kan uppnå besparingar jämfört med en dieselflotta genom att byta till en elektrisk bussflotta beror till stor del på utformningen av strömförsörjningen. Vi kontrollerar alla möjligheter för dig för kostnadsoptimering. Till exempel hur man kan använda elköp vid särskilda tider med låg kostnad och undvika belastningstoppar med uppdelad laddning. Eller i vilken utsträckning du kan minska dina energikostnader genom att mata in egen el.

En annan nyckelkomponent för hållbar effektivitet i e-mobilitet är fordonets batteri. Eftersom varje batteri förlorar kapacitet och prestanda med åldern. Man kan påverka hur snabbt och till vilken grad detta sker. Faktorer som användarbeteende, underhåll och laddningsfrekvens spelar en viktig roll i detta. Optimerad batterihantering är därför en integrerad del av våra koncept för användning av elbussar i din sammanställda fordonsflotta.

Du kan bara tjäna på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt med fördelarna med e-mobilitet om din depå har en skräddarsydd laddningsinfrastruktur. Effektiva driftsprocesser för laddning i depån är lika viktiga som maximal tillgänglighet för dina elbussar i linjedrift.

Våra experter utvecklar laddningsstrategier och laddningsscheman som är optimalt anpassade till din flottanvändning. De planerar typ och antal laddningspunkter, samt det perfekta arrangemanget i din depå. Varje koncept genomgår ett praktiskt test i simuleringar för att bevisa att det är praktiskt.

Och för övrigt: MAN förlitar sig uteslutande på den standardiserade CCS-laddningstekniken (Combined-Charging-System). Den möjliggör en tillverkar- och fordonsoberoende laddning och garanterar högsta möjliga flexibilitet och planeringssäkerhet.

Tillsammans med våra partners tar vi fram en laddningsinfrastruktur som passar för dig

Integrerade laddningsinfrastruktörlösningar

Vi erbjuder passande laddningslösningar för ditt elfordon. Tillsammans med våra partners fastställer vi en laddningsinfrastruktur som är perfekt anpassad för dig och dina krav. På så sätt erhåller du förutom en passande laddningslösning, om så önskas, dess installation och underhåll från ett och samma ställe.

Tillsammans fastställer vi behovet på din laddningsinfrastruktur

Din förfrågan

När du köper ett elfordon diskuterar vi ditt behov av ett installerat laddningssystem. Din MAN-kontaktperson stämmer av passande laddningsinfrastruktur till ditt fordon med dig och informerar sig om dina krav och utgångsläget på plats.

Erbjudande om laddningsinfrastrukturlösningar genom vår partner

Inhämta lämpliga erbjudanden

I nära samarbete med våra certifierade partners hittar vi rätt laddningsinfrastrukturlösning för dig och din flotta. Din MAN-kontaktperson förblir din kontaktperson under hela processen.

Tillsammans diskuterar vi möjliga laddningsinfrastrukturlösningar.

Beställ önskad laddningslösning

Din MAN-kontaktperson tillsammans med vår laddningsinfrastrukturpartner presenterar lösningsförslag för dig och informerar dig om detaljerna. Du fattar beslutet vilken lösning du vill att vår partner ska implementera.

Installation av laddningsinfrastrukturlösning

Installation genom laddningsinfrastrukturpartnern

Efter lyckat överlämnande kommer din MAN-kontaktperson överens med dig om datum för installation och idrifttagning av laddningsinfrastrukturen av vår lokala partner. Detta är det enkla och bekväma sättet att komma igång med e-mobiliteten.

Passande laddningslösningar för dina krav

I nära samarbete med våra välrenommerade partners som Heliox och SBRS tillhandahåller vi enhetliga lösningar för din omställning till e-mobilitet – så enkelt, säkert och kostnadseffektivt som möjligt. Från elfordon till passande laddningsinfrastruktur och dess installation erhåller du från ett och samma ställa. På begäran tar vi hand om underhållet av din laddningslösning.

Våra laddningslösningar för din omställning till e-mobilitet

Vi erbjuder dig alleuropeiska omfattande laddningslösningar som är perfekt skräddarsydda för dina behov och våra fordon. Vårt erbjudande täcker därmed ett stort utbud: Från mobila laddare till fastmonterade lösningar för hela vagnparken.

  • Laddningsstationer med laddningseffekt på 40 till 150 kW
  • Multi-outlet: Laddar två anslutna fordon med full effekt på varje utgång
  • Förebyggande underhåll: Schemalagt underhållsarbete anpassat enligt kundspecifik användningsplanering
  • Connectivity-baserade tjänster för fjärrdiagnos och fjärrunderhåll för ett stabilt driftflöde


MAN Lion’s City E

MAN Lion’s City E: lika ekologisk som ekonomisk.

Den nya och helt elektriska MAN Lion’s City E sätter standarden: Utsläppsfri och tyst ger den med livskvalitet i din stad. Dess räckviddsstarka drivsystem klarar utan mellanladdning upp till 270 km per dag. Dess framtidsorienterade design ute och inne är helt enkelt elektrifierande!

Till Lion's City E
MAN Lion’s City G

MAN Lion’s City G: Ren, effektiv, beprövad.

Stig på. På det miljömedvetna alternativet till diesel: Den naturgasdrivna MAN Lion’s City G kör med låga utsläpp. Dess nyutvecklade gasmotor E18 garanterar enastående värden både vid förbrukning och vid kapacitet. I kombination med MAN EfficientHybrid kör din Lion’s City G mer miljövänligt och effektivt än någon annan buss av vanlig konstruktion.

Till Lion's City G

Har du några fler frågor?

Våra MAN Expertteam hjälper dig att få ut mesta möjliga av fördelarna med alternativa drivsystem. Boka ett möte med din personliga MAN Transport Solutions-expert med en gång.

Framtidens mobilitet genom staden med MAN

MAN eTGE

Den nya MAN eTGE

Den första helt elektriska skåpbilen från MAN: Utsläppsfri och tyst hör den hemma i alla miljözoner och är en vinst för varje stad. Dessutom är MAN eTGE lika tillförlitlig och rymlig som sina beprövade MAN skåpbilskollegor.

MAN eTGM

Den nya MAN eTGM

Vår första helt elektriska MAN eTruck gör distributionstrafiken i staden utsläppsfri och tyst. Den skyltar trots detta med samma nyttolast som modellerna med traditionella förbränningsmotorer.

MAN CitE

Den nya MAN CitE

Ergonomisk, säker, ren: Vår helt elektriska City-Truck definierar om den urbana transportbranschen fullständigt – från ökad säkerhet tack vare ergonomi och design, via den ultimata körkomforten till sitt utsläppsfria drivsystem.