MAN framtidssäkrar kollektivtrafiken

MAN:s eMobility-lösningar för kollektivtrafiken

Vi tar ledningen när det gäller emobilitet

För att alla ska ha det bra i framtiden – trafikföretag, passagerare och miljön.

Broschyr

Hållbar busstrafik skapar urban livskvalitet

Städer och metropoler växer så det knakar. Världen över. Enligt FN:s prognos för befolkningstillväxten i världen kommer mer än två tredjedelar av alla människor år 2050 att bo i tätorter.

För att upprätthålla en god livskvalitet är omställningen till hållbar stadstrafik helt nödvändig: buller, små partiklar och utsläpp av skadliga ämnen måste reduceras och på sikt elimineras helt. Klimatneutrala mobilitetslösningar med nollutsläpp definierar framtidens koncept.

E-mobilitet spelar en avgörande roll i framtidens kollektivtrafik. Det är vi på MAN helt övertygade om. Vi hjälper trafikföretag och städer med omställningen till alternativa transportlösningar: redan idag genom att utveckla effektiva koncept och i framtiden självklart även genom effektiv, välfungerande fordonsteknik inklusive tillförlitliga MAN-tjänster.

E-mobilitet i kollektivtrafiken

”År 2030 drivs 60 procent av all kollektivtrafik med el – det är vi på MAN helt övertygade om.”

Joachim Drees, CEO MAN Truck & Bus SE

Omställning från ”Low Emission” till ”No Emission”

Förbättrade klimatåtgärder

Med hjälp av lösningar för e-mobilitet blir omställningen från ”Low Emission” till ”No Emission” nåbar.

Lägre utsläpp av små partiklar och lägre buller i stadsmiljön

Säkerställd livskvalitet

Batteridrivna fordon avlastar städer och dess invånare. De minskar belastningen genom buller och utsläpp av små partiklar till ett minimum.

Hållbarhet och effektivitet för en framtid med hög livskvalitet

Möjliggör framtiden

Hållbar och effektiv: Med MAN:s lösningar för e-mobilitet kan städer och trafikföretag utforma morgondagens stadstrafik.

MAN buss M-PULSE

MAN M-PULSE: Hållbar mobilitet och effektiva transportlösningar

Med innovationsmottot M-PULSE ger MAN som visionär och pionjär de avgörande impulserna för morgondagens transportvärld. I fokus står en hållbar mobilitet, en utsläppsfri framtid samt forskning och framgångsrikt genomförande av effektiva och ekonomiska transportlösningar.


Komplett rådgivning för en framgångsrik omställning till alternativa drivsystem

Vägen mot en utsläppsfri mobilitet ställer trafikföretag, ägare av fordonsflottor och kommuner inför en rad utmaningar som rör mer än bara det egentliga fordonet.

Att ställa om en befintlig fordonsflotta till elbussar ställer höga krav på hantering av fordonsflottan, laddningsinfrastruktur, driftsplanering och mycket mer. Vi hjälper er med komplett rådgivning på området:

Med MAN Transport Solutions står ett specialiserat rådgivningsteam till ert förfogande för individuella och lönsamma transportlösningar. Tillsammans med er utvecklar våra specialister skräddarsydda koncept och lösningar – från fordonsanvändning och ruttoptimering till optimal laddningsstrategi och energiförsörjning.

Optimalt sammanställd fordonsflotta med hänsyn till alla faktorer som påverkar

Problemfri drift

Tillförlitlig och samtidigt kostnadsoptimerad användning av e-bussar kräver en detaljerad planering. Att anpassa linjenätet respektive fordonstillämpningen till de specifika krav som e-mobilitet ställer är helt avgörande. Med hjälp av simuleringar och platsspecifika analyser samordnar våra mobilitetsexperter fordonens räckvidd och laddningscykler med den aktuella ruttens krav.

På så sätt kan redan idag befintliga busslinjer och andra linjer ställas om till el-bussar utan problem, men i andra fall kanske en anpassning måste ske av rutten eller linjen. Dessutom möjliggör våra experters rekommendationer om mellanliggande laddningar av batteriet en ökning av den dagliga körsträckan.

Behovsanpassad laddningsteknik och energistyrning

Laddningsteknik och energistyrning

Vid e-mobilitet har hantering av fordonsflottan och energiförsörjningen av avgörande betydelse. Utvecklingen av en individuell laddningsstrategi spelar här en avgörande roll. Denna gör så att transportföretag kan utföra en kostnadsoptimerad utbyggnad av laddnings- och energiförsörjningsstrukturen och därmed undvika dyra belastningstoppar.

Dessutom kan transportföretag dra nytta av låga elpriser med ett intelligent laddningssystem och därmed sänka sina driftskostnader. Våra simuleringar av drift- och laddningsprocesserna ger information om behovsanpassad laddningsteknik och den utrustning som krävs i fordonsdepåerna. Utifrån dessa uppgifter utvecklar rådgivningsteamet på MAN individuella lösningar för laddningsstrategi och energistyrning.

Serviceprocesser och rådgivningstjänster

Serviceprocesser och rådgivningstjänster

MAN Transport Solutions erbjuder rådgivning till trafikföretag och ägare av fordonsflottor med serviceavtal som ger nödvändig säkerhet och tillförlitlighet för respektive konkret användningsfall. Om underhålls- och reparationsarbeten även ska utföras av den egna verkstadspersonalen måste medarbetarna ha utbildning i högspänningsteknik. MAN:s specialister erbjuder motsvarande utbildning, utvecklar serviceprocesser och hjälper er att utrusta depå- och verkstadsinfrastrukturen:

• Livscykelhantering av batterier

• Depåutrustning

• Karantänkoncept

• Diagnos av defekta batterier

• Batterilagring

• Utbildning av medarbetare

Kontakta MAN Transport Solutions-teamet


MAN: e-bussar framtidssäkrar kollektivtrafiken

MAN erbjuder transportföretag och ägare av fordonsflottor effektiva mobilitetslösningar som fungerar i praktiken – både för dieselbussar och för fordon med alternativa drivsystem som t.ex. i det nya segmentet elbussar.

MAN Lion's City E, den helelektriska stadsbussen från MAN, är ett utmärkt exempel. Med MAN Lion's City E erbjuder MAN sina kunder ett ekologiskt och ekonomiskt värdefullt helhetskoncept, som utöver helelektriskt drivna fordon även omfattar råd om infrastruktur, tjänster och services.

Laddningsteknik efter mått

Även elbussar måste klara av sin dagliga rutt tillförlitligt i linjetrafik. För att säkerställa att den räckvidd som krävs också uppnås är en intelligent laddningsstrategi oumbärlig: Att välja rätt laddningsteknik är lika viktigt som att optimera rutterna i linjenätet.

Flexibel användning med depåladdning

Ett viktigt kriterium för e-bussar som körs i linjetrafik i städer är problemfri drift med en räckvidd på upp till 200 km under verkliga förhållanden. Utifrån detta är den mest prisvärda och tillförlitliga lösningen idag att ladda fordonsbatterierna under stilleståndstiderna i depån.

En förutsättning för detta är optimering av linjenäten och en intelligent laddningsstrategi. Ett alternativ till depåladdning är s.k. Opportunity Charging, snabbladdning, som kan förlänga räckvidden avsevärt. Denna metod kräver dock stora initiala investeringar i laddningsinfrastrukturen och påverkar användningsflexibiliteten för e-bussarna i fordonsflottan negativt.

MAN depåladdning

• Laddning under stilleståndstider i depån

• Inga investeringar krävs i ytterligare laddningsinfrastruktur längs rutterna

• Mer flexibel användning eftersom fordonet inte måste köra till och stå stilla på fasta snabbladdningsstationer

Enhetliga standarder för heltäckande e-mobilitet

I samarbetsprojektet eBusCS arbetar våra specialister tillsammans med utvecklare, tillverkare och andra expertteam med att ta fram enhetliga standarder för gränssnitt och laddningsteknik. Vi på MAN är övertygade: Standarder är en förutsättning för heltäckande e-mobilitet.

Enhetliga, tillverkar- och landsövergripande standarder

Enhetliga, tillverkar- och landsövergripande standarder är en förutsättning för framgångsrik e-mobilitet i kollektivtrafiken. Gemensamma standarder inom laddnings- och lagringsteknik kan erbjuda stadsbussoperatörer – framför allt sådana med blandad fordonsflotta – den grad av flexibilitet, driftskompatibilitet och planeringssäkerhet som krävs.

MAN:s specialister på elmotorer deltar aktivt i många olika utskott för att utveckla och etablera en gemensam teknik för eMobility-lösningar.

Samarbetsprojekt ”eBusCS”

Inom eBusCS, ett projekt som stöds av tyska myndigheten för ekonomi och energi (BMWi), utvecklar fordonstillverkare, systemleverantörer och forskningspartners gemensamma lösningar för att ladda eldrivna bussar. Grunden är det kombinerade laddningssystemet (CCS) som redan används framgångsrikt inom personbilssegmentet. Genom domänspecifik vidareutveckling av gränssnitten och protokollen bidrar projektdeltagarna till att etablera internationella standarder. MAN deltar aktivt i detta tillverkarövergripande utbyte.

Vi ingår till exempel i motsvarande grupper inom tyska bilindustriförbundet (VDA), tyska kollektivtrafikföreningen (VDV) samt den internationella kollektivtrafikunionen (UITP). Dessutom stödjer vi arbetet i Europeiska kommittén för elektroteknisk standardisering CEN/CELEC.

Vill ni veta mer om MAN och elmobilitet?

Välkommen att kontakta oss. Vi hjälper er gärna. Nedan finns mer information att ladda ner.