MAN framtidssäkrar kollektivtrafiken

MAN:s eMobility-lösningar för kollektivtrafiken

Vi tar ledningen när det gäller emobilitet

För att alla ska ha det bra i framtiden – trafikföretag, passagerare och miljön.

Broschyr

Hållbar busstrafik skapar urban livskvalitet

Städer och metropoler växer så det knakar. Världen över. Enligt FN:s prognos för befolkningstillväxten i världen kommer mer än två tredjedelar av alla människor år 2050 att bo i tätorter.

För att upprätthålla en god livskvalitet är omställningen till hållbar stadstrafik helt nödvändig: buller, små partiklar och utsläpp av skadliga ämnen måste reduceras och på sikt elimineras helt. Klimatneutrala mobilitetslösningar med nollutsläpp definierar framtidens koncept.

E-mobilitet spelar en avgörande roll i framtidens kollektivtrafik. Det är vi på MAN helt övertygade om. Vi hjälper trafikföretag och städer med omställningen till alternativa transportlösningar: redan idag genom att utveckla effektiva koncept och i framtiden självklart även genom effektiv, välfungerande fordonsteknik inklusive tillförlitliga MAN-tjänster.

E-mobilitet i kollektivtrafiken

”År 2030 drivs 60 procent av all kollektivtrafik med el – det är vi på MAN helt övertygade om.”

Joachim Drees, CEO MAN Truck & Bus SE

Omställning från ”Low Emission” till ”No Emission”

Förbättrade klimatåtgärder

Med hjälp av lösningar för e-mobilitet blir omställningen från ”Low Emission” till ”No Emission” nåbar.

Lägre utsläpp av små partiklar och lägre buller i stadsmiljön

Säkerställd livskvalitet

Batteridrivna fordon avlastar städer och dess invånare. De minskar belastningen genom buller och utsläpp av små partiklar till ett minimum.

Hållbarhet och effektivitet för en framtid med hög livskvalitet

Möjliggör framtiden

Hållbar och effektiv: Med MAN:s lösningar för e-mobilitet kan städer och trafikföretag utforma morgondagens stadstrafik.

MAN buss M-PULSE

MAN M-PULSE: Hållbar mobilitet och effektiva transportlösningar

Med innovationsmottot M-PULSE ger MAN som visionär och pionjär de avgörande impulserna för morgondagens transportvärld. I fokus står en hållbar mobilitet, en utsläppsfri framtid samt forskning och framgångsrikt genomförande av effektiva och ekonomiska transportlösningar.

Vi ger dig stöd för en framgångsrik omställning till alternativa drivsystem

E-mobilitet och fler alternativa drivsystem tar din fordonsflotta ständigt mot framtiden. Våra experter ger dig stöd med det – från första informationen till en lyckad komplettering av din fordonsflotta. MAN Transport Solutions är din kompetenta partner för en kostnads- och användningsoptimerad flottintegrering av bussar med el-, hybrid- och gasdrift.

MAN Transport Solutions

MAN Transport Solutions

Vi hjälper dig att strategiskt och kostnadseffektiv utnyttja fördelarna hos alternativa drivsystem.

  • Individuell planering av fordonsanvändning och flottintegrering
  • Planering av laddningsinfrastrukturen samt strömförsörjningen
  • Utbildning av personal och stöd för din serviceverkstad

MAN Transport Solutions

MAN: e-bussar framtidssäkrar kollektivtrafiken

MAN erbjuder transportföretag och ägare av fordonsflottor effektiva mobilitetslösningar som fungerar i praktiken – både för dieselbussar och för fordon med alternativa drivsystem som t.ex. i det nya segmentet elbussar.

MAN Lion's City E, den helelektriska stadsbussen från MAN, är ett utmärkt exempel. Med MAN Lion's City E erbjuder MAN sina kunder ett ekologiskt och ekonomiskt värdefullt helhetskoncept, som utöver helelektriskt drivna fordon även omfattar råd om infrastruktur, tjänster och services.

Laddningsteknik efter mått

Även elbussar måste klara av sin dagliga rutt tillförlitligt i linjetrafik. För att säkerställa att den räckvidd som krävs också uppnås är en intelligent laddningsstrategi oumbärlig: Att välja rätt laddningsteknik är lika viktigt som att optimera rutterna i linjenätet.

Flexibel användning med depåladdning

Ett viktigt kriterium för e-bussar som körs i linjetrafik i städer är problemfri drift med en räckvidd på upp till 200 km under verkliga förhållanden. Utifrån detta är den mest prisvärda och tillförlitliga lösningen idag att ladda fordonsbatterierna under stilleståndstiderna i depån.

En förutsättning för detta är optimering av linjenäten och en intelligent laddningsstrategi. Ett alternativ till depåladdning är s.k. Opportunity Charging, snabbladdning, som kan förlänga räckvidden avsevärt. Denna metod kräver dock stora initiala investeringar i laddningsinfrastrukturen och påverkar användningsflexibiliteten för e-bussarna i fordonsflottan negativt.

MAN depåladdning

• Laddning under stilleståndstider i depån

• Inga investeringar krävs i ytterligare laddningsinfrastruktur längs rutterna

• Mer flexibel användning eftersom fordonet inte måste köra till och stå stilla på fasta snabbladdningsstationer

Enhetliga standarder för heltäckande e-mobilitet

I samarbetsprojektet eBusCS arbetar våra specialister tillsammans med utvecklare, tillverkare och andra expertteam med att ta fram enhetliga standarder för gränssnitt och laddningsteknik. Vi på MAN är övertygade: Standarder är en förutsättning för heltäckande e-mobilitet.

Enhetliga, tillverkar- och landsövergripande standarder

Enhetliga, tillverkar- och landsövergripande standarder är en förutsättning för framgångsrik e-mobilitet i kollektivtrafiken. Gemensamma standarder inom laddnings- och lagringsteknik kan erbjuda stadsbussoperatörer – framför allt sådana med blandad fordonsflotta – den grad av flexibilitet, driftskompatibilitet och planeringssäkerhet som krävs.

MAN:s specialister på elmotorer deltar aktivt i många olika utskott för att utveckla och etablera en gemensam teknik för eMobility-lösningar.

Samarbetsprojekt ”eBusCS”

Inom eBusCS, ett projekt som stöds av tyska myndigheten för ekonomi och energi (BMWi), utvecklar fordonstillverkare, systemleverantörer och forskningspartners gemensamma lösningar för att ladda eldrivna bussar. Grunden är det kombinerade laddningssystemet (CCS) som redan används framgångsrikt inom personbilssegmentet. Genom domänspecifik vidareutveckling av gränssnitten och protokollen bidrar projektdeltagarna till att etablera internationella standarder. MAN deltar aktivt i detta tillverkarövergripande utbyte.

Vi ingår till exempel i motsvarande grupper inom tyska bilindustriförbundet (VDA), tyska kollektivtrafikföreningen (VDV) samt den internationella kollektivtrafikunionen (UITP). Dessutom stödjer vi arbetet i Europeiska kommittén för elektroteknisk standardisering CEN/CELEC.

Vill ni veta mer om MAN och elmobilitet?

Välkommen att kontakta oss. Vi hjälper er gärna. Nedan finns mer information att ladda ner.