Red Dot Award

Red Dot Award je međunarodno takmičenje u dizajnu i na godišnjem nivou se dodeljuje za kategorije dizajn proizvoda, komunikacijski dizajn i dizajnerski koncept. Odlikovani radovi se izlažu najmanje jednom godišnje u muzeju Red Dot Design Museum u Esenu.