Green Bus Award

ńĆasopisi OMNIBUSREVUE i BusFAHRER od 2011. dodeljuju Green Bus Award za autobus sa najefikasnijom potrošnjom goriva. U vezi sa tim se analiziraju svi izveštaji sa testova u protekle dve godine.