Coach Of The Year

Naslov „Coach of the Year“ je nagrada za „Autobus godine“ koji svake godine na osnovu utvrđenih kriterijuma dodeljuje internacionalni žiri (novinari 19 stručnih časopisa). Tokom neparnih godina testiraju se gradski i međugradski autobusi, a tokom parnih godina turistički autobusi.