Nagrada časopisa „busplaner” za inovaciju

Nemački nezavisni stručni časopis „busplaner” predstavlja tehničke i preduzetničke inovacije koje su privukle posebnu pažnju zahvaljujući svojoj inovativnosti. Čitaoci odlučuju: nagrada za inovaciju časopisa „busplaner” dodeljuje se za inovacije u oblasti autobusnog turizma, branši komercijalnih vozila i oblasti javnog putničkog prevoza u lokalnom saobraćaju koje se ističu svojom praktičnom korisnošću. U svakoj od osam kategorija kao što su primerice „Bezbednost i pribor”, „Destinacije”, „Vozila i vozni park” ili „Partneri u autobusnom turizmu” čitaoci mogu da biraju među troje nominovanih.