Upoznajte MAN

Dizajn studio

Uživajte u prvoklasnom savetovanju naših dizajnera i dizajnirajte interijer i lakirani dekor svojeg MAN autobusa prema svojim željama.

Neka vas inspiriše bogati izbor visoko kvalitetnih uzoraka materijala i boja ‒ za najveću pouzdanost u svakodnevnim izazovima u dnevnom linijskom saobraćaju.

Ovde sve možete direktno dodirnuti, osjetiti i doživeti kao na primer sedišta, nebrojene uzorke tkanina i boja, zavese, tepihe, površine, šipke za držanje i puno više. Lep izgled, ugodne na dodir, čvrstoća i sigurnost ‒ karakteristike su MAN tkanina navlaka koje ispunjavaju najveće zahteve.

Unutrašnje uređenje autobusa je ovde shvaćeno kao koncept dizajn: od poda preko navlaka sedišta i zavesa sve do šipki za držanje sve je savršeno usklađeno.

U autobusnom forumu su vam rado dostupne naše nadležne kontakt osobe kako biste sastavili svoj lični paket opreme i "skrojili" željeni dizajn prema svojim željama.

Više informacija za dizajn studio