Tehnologija i nadležnost

Upravljanje pneumaticima

Povećanje sigurnosti u vožnji: TyreManagement (Upravljanje pneumaticima) u MAN autobusima obuhvata sistem nadzora pritiska u pneumaticima TPM i komplet za popravku pneumatika RRK (ukidanje potrebe za rezervnim točkom).

Sistem za kontrolu pritiska u pneumaticima (TPM)

Pomoću sistema nadzora pritiska u pneumaticima vozaču stoji na raspolaganju sistem koji stalno nadzire pritisak u pneumaticima vozila (i tokom vožnje) i upozorava kod nepostizanja minimalnog pritiska:

 • TPM (Tyre Pressure Monitoring)
 • Senzor pritiska na svakom naplatku
 • Signali pritiska se prenose pomoću radija do volana i prikazuju na ekranu preko CAN-Bus sabirnice.
 • Samostalni prikaz upozorenja prilikom nepostizanja zadatog pritiska od 20 procenata i prilikom prekoračenja zadatog pritiska od 40 procenata
 • Ručna provera pritiska je uvek moguća

Komplet za popravku pneumatika (RRK)

 • Komplet za popravku pneumatika omogućava zaptivanje uboda po radnoj površini a da pneumatik ne treba zameniti:
 • Sredstvo za zaptivanje pneumatika PREMIUM-SEAL se puni u pneumatik kroz otvor ventila i trajno zaptiva rupu do pet milimetara u radnoj površini i kod polaganog gubitka vazduha.
 • Nakon zaptivanja pneumatika se može ponovno napuniti pneumatskim kompletom preko pneumatskog sistema vozila.
 • Nastavak vožnje sa zaptivenom gumom je moguć do 1 000 km.

Prednosti

Sistem za kontrolu pritiska u gumama (TPM)

 • Poboljšani komfor i mali utrošak vremena za vozača eliminisanjem skupog postupka ispitivanja
 • Povećana sigurnost: izbegavanje 99 % defekata pneumatika prilikom polaganog gubitka pritiska
 • Izbegavati nezgode znači uvek smanjenje vremena kvara, dovođenje putnika sigurno na odredište i neugrožavanje zdravlja vozača.
 • Smanjenje potrošnje goriva izbegavanjem preniskog pritiska u pneumaticima
 • Duži životni vek pneumatika

Komplet za popravku pneumatika (RRK)

 • Veća nosivost jer se može odustati od rezervnog točka (ušteda na težini oko 100 kg)
 • Povećana sigurnost jer prilikom defekta pneumatika posebno na autoputu nije neophodna riskantna zamena pneumatika
 • Sredstvo za zaptivanje topivo u vodi može se isprati u slučaju kasnije popravke pneumatika