MAN ProfiDrive® - Usługi

MAN ProfiDrive®

MAN ProfiDrive® – profesjonalne treningi dla kierowców w transporcie osobowym

Branża zawodowego transportu pasażerskiego coraz szybciej się zmienia, a innowacyjne technologie, jak również ustawy i wytyczne, stale na nowo definiują wymagania w zakresie bezpieczeństwa i efektywności. W związku z tymi zmianami kierowcy zawodowi, kierowcy autobusów czy instruktorzy jazdy stale stoją przed ogromnymi wyzwaniami, aby w każdej chwili móc zapewnić bezpieczeństwo swoim pasażerom.

MAN ProfiDrive® oferuje kwalifikowanysystem szkoleń, skupiony na potrzebach kierowcy, a jednocześnie uwzględniający wymagania przedsiębiorców i pasażerów. Zakres szkoleń obejmuje zarówno kształcenie teoretyczne w oparciu o ustawę o kwalifikacjach kierowców zawodowych (BKrFQG), jak i profesjonalne i praktyczne szkolenia mające na celu uczynienie pracy kierowcy jeszcze bezpieczniejszą i bardziej ekonomiczną. Ponadto wszyscy uczestnicy czerpią korzyści z ponad 30-letniego doświadczenia w przekazywaniu teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat bezpieczeństwa i wydajności w ruchu drogowym.


Kształcenie w oparciu o ustawę o kwalifikacjach kierowców zawodowych (BKrFQG)

Kierowcy zawodowi posiadający prawo jazdy kategorii D1 lub wyższej muszą co pięć lat odbywać kursy doszkalające trwające łącznie 35 godzin i obejmujące pięć modułów po 7 godzin w trzech zakresach tematycznych: charakterystyka jazdy, przepisy oraz bezpieczeństwo na drodze i bezpieczeństwo ekologiczne. Treść szkoleń teoretycznych i praktycznych opiera się na ustawie o kwalifikacjach kierowców zawodowych (BKrFQG).

MAN ProfiDrive® oferuje możliwość odbycia wszystkich wymaganych ustawowo działań dokształcających mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa kierowców oraz redukcję zanieczyszczenia środowiska. W razie potrzeby razie potrzeby szkolenia mogą odbywać się na miejscu u klienta lub w najbliższym centrum MAN. Zapraszamy do kontaktu z nami w celu uzgodnienia szczegółów dotyczących terminu szkolenia i liczby uczestników.

Dziedziny wiedzy według BKrFQG

 • Dziedzina wiedzy 1 – Optymalizacja ekonomicznego sposobu jazdy na podstawie zasad bezpieczeństwa
 • Dziedzina wiedzy 2 – Stosowanie przepisów
 • Dziedzina wiedzy 3 – Zdrowie, bezpieczeństwo na drodze i bezpieczeństwo ekologiczne, usługi, logistyka


Urządzenia techniczne w pojeździe

 • Przedstawienie i objaśnienie innowacji technicznych
 • Prawidłowa obsługa i zastosowanie urządzeń technicznych w pojeździe
 • Ekonomiczna jazda (teoria)
 • Technologia hybrydowa


Czas jazdy i odpoczynku, dokumenty przewozowe, cyfrowy tachograf

 • Objaśnienia postanowień ustawowych, dyrektyw i warunków ramowych w zakresie zawodowego transportu pasażerskiego
 • Wprowadzenie i obsługa cyfrowego tachografu
 • Realizacja obowiązku instruowania pracownika przez przedsiębiorcę na temat rozporządzenia w sprawie tachografów zgodnie z art. 33 rozporządzenia (UE) nr 165/2014


Wprowadzenie dotyczące pojazdu

 • Poznanie i stosowanie różnych rozwiązań technicznych i funkcji
 • Efektywnie zastosowanie innowacyjnych komponentów, nowych systemów elektronicznych i wydajnych systemów technicznych
 • Poznanie i stosowanie różnych rozwiązań technicznych i funkcji


Przegląd korzyści ze szkolenia MAN ProfiDrive®

 • Jeszcze bardziej ekonomiczna jazda dzięki treningowi MAN ProfiDrive® dla profesjonalistów
 • Oszczędzanie paliwa poprzez właściwe użycie regulacji prędkości jazdy (FGR), intardera, pedału przyspiesznika i hamulca oraz obniżanie poziomu zużycia i kosztów konserwacji
 • Po pomyślnym ukończeniu treningu możliwe jest wyłączne hamowanie silnikiem na 15% tras z minimalnym zużyciem oleju.
 • Sumując koszty zużycia i eksploatacji daje to do 30% oszczędności.

Ekonomiczna jazda (praktyka i teoria)

 • Podstawy fizyczne ekonomicznego sposobu jazdy
 • Ćwiczenia jazdy w celu optymalizacji bezpiecznego i oszczędzającego paliwo sposobu jazdy

Podstawy zasad bezpieczeństwa i zabezpieczenia bagażu

 • Postanowienia ustawowe i przepisy bezpieczeństwa dotyczące zabezpieczenia bagażu
 • Aktualizacja wiedzy dotyczącej załadunku pojazdu i zabezpieczenia bagażu


Zachowanie w sytuacjach awaryjnych, zdrowie w miejscu pracy

 • Prawidłowe postępowanie w razie sytuacji awaryjnych, pomoc rannym w razie wypadku
 • Podstawy ergonomii oraz zdrowego i zrównoważonego odżywiania


Ruch drogowy i bezpieczeństwo ekologiczne, przestępczość, usługi

 • Wyczulenie na niebezpieczeństwa w ruchu drogowym, wypadki przy pracy i przestępczość
 • Podstawy, właściwości i sposoby postępowania w ramach dbałości o pozytywny wizerunek firmy


Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa

 • Ćwiczenia praktyczne poprawiające reakcję w krytycznych sytuacjach podczas jazdy, jak hamowanie na zakręcie czy wymijanie pojawiających się nagle przeszkód
 • Opanowanie pojazdu w celu zapewnienia pasażerom maksymalnego bezpieczeństwa

Trening jazdy przy dużych prędkościach

Czas trwania: 2 dni, 1 dzień – trening bezpieczeństwa, 2 dzień – trening jazdy przy dużych prędkościach

Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa

 • Ćwiczenia praktyczne poprawiające reakcję w krytycznych sytuacjach podczas jazdy, jak hamowanie na zakręcie czy wymijanie pojawiających się nagle przeszkód
 • Opanowanie pojazdu w celu zapewnienia pasażerom maksymalnego bezpieczeństwa

Trening jazdy przy dużych prędkościach

 • Zmiana awaryjnego pasa ruchu: Opuszczenie jezdni i powrót pojazdu na jezdnię przy prędkości ok. 80-100 km/h
 • Zatrzymanie i stabilizacja pojazdu, nad którym utracono kontrolę
 • Poznanie i opanowanie zasad fizyki umożliwiających kontrolowanie pojazdu


Trening intensywny

Zasada Train the Trainer

 • Szkolenie w celu uzupełnienia posiadanej wiedzy w zakresie techniki pojazdu i ekonomiczności
 • Ćwiczenia jazdy w celu optymalizacji bezpiecznego i ekonomicznego sposobu jazdy
 • Samodzielne wprowadzenie dotyczące pojazdu dla osób trzecich i przekazanie podstaw ekonomicznej jazdy


Trening kombinowany

 • Trening ekonomiczności i bezpieczeństwa według Niemieckiej Rady ds. Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym (DVR)
 • Poszerzenie wiedzy i umiejętności bezpiecznej i ekonomicznej jazdy

Dokształcanie instruktorów jazdy

Dokształcanie według § 33a ustawy o nauce jazdy (FahrlG)

 • Kierowcy autobusów są ustawowo zobowiązani do wykazania, iż w ciągu czterech lat odbyli trzydniowe szkolenie dokształcające
 • Uzyskanie wymaganego zaświadczenia według § 33 ustawy o nauce jazdy


Seminarium zrzeszenia zawodowego „Zdrowo i bezpiecznie”

 • Program zrzeszenia zawodowego mający na celu opracowanie i przekazanie strategii rozwiązań w zakresie obciążeń w codziennej pracy
 • Certyfikacja w ramach dokształcania kierowców