Corporate 

Zamiany w MAN na stanowisku CEO Regionu Sprzedaży Wspólnota Niezależnych Państw i Regionu Wschód

W ramach programu Job Rotation dotychczasowi szefowie w Regionie Sprzedaży Wspólnoty Niezależnych Państw i w Regionie Sprzedaży Wschód zamieniają się stanowiskami.

Z dniem 1 listopada 2012 roku Lars Himmer (43) objął w MAN stanowisko Chief Executive Officer Regionu Sprzedaży Wschód, natomiast pełniący dotychczas tę funkcję Jörg Mommertz (54) przeszedł do kierownictwa Regionu Wspólnoty Niezależnych Państw.

Lars Himmer od 2010 roku odpowiadał w firmie MAN Truck & Bus w Rosji za Region Sprzedaży Wspólnoty Niezależnych Państw. Pod jego kierownictwem firma MAN poprawiła swoją pozycję rynkową w Rosji i w roku 2011 po raz drugi z rzędu zajęła pierwsze miejsce wśród europejskich importerów pojazdów użytkowych w segmencie pojazdów ciężarowych o maksymalnej masie dopuszczalnej 6 ton oraz w segmencie autokarów.

Jörg Mommertz rozpoczął swoją karierę w MAN w 1991 roku jako Service Manager, a następnie zajmował wiele stanowisk kierowniczych w Belgii, Szwecji i Danii. W roku 2007 przejął kierownictwo Regionu Sprzedaży Wschód na stanowisku CEO. W ostatnich pięciu latach Jörg Mommertz konsekwentnie realizował strategię rozbudowy sieci serwisowej firmy w Regionie oraz umacniał pozycję MAN, jako lidera polskiego rynku pojazdów ciężarowych od ośmiu lat z rzędu.

„Z radością przyjęliśmy zamianę stanowisk na tym szczeblu kierowniczym i życzymy powodzenia Panom Himmerowi i Mommertzowi. Obaj managerowie mają wieloletnie doświadczenie w branży pojazdów użytkowych i w ostatnich latach wnieśli ogromny wkład do sukcesu firmy MAN w regionie Wschód i w regionie Wspólnota Niezależnych Państw“, powiedział dr Frank Hiller, członek zarządu odpowiedzialny za Marketing, Sprzedaż oraz Serwis w spółce MAN Truck & Bus AG.

Lars Himmer, nowy CEO w Regionie Sprzedaży Wschód