Truck  |  Autobus 

Walne zgromadzenie MAN SE wybiera do rady nadzorczej nowych przedstawicieli udziałowców.

Podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki MAN SE, które odbyło się w dniu 20.04. 2012 w Monachium wybrano do rady nadzorczej trzech przedstawicieli udziałowców: Prof. Dr Martina Winterkorna, Hansa Dietera Pötscha i Prof. Dr Jochema Heizmanna. Zastępcą członka rady nadzorczej został Prof. Dr. Horst Neumann. Wybrani członkowie rady nadzorczej będą sprawować swój mandat do 2016 roku.

Dotychczasowi członkowie rady nadzorczej – Ulf Berkenhagen, Dr. Matthias Bruse i Dr. Thomas Kremer zrezygnowali ze swojej funkcji ze skutkiem na dzień walnego zgromadzenia w dniu 20 kwietnia 2012.

Wszyscy członkowie rady nadzorczej otrzymali absolutorium znaczną większością głosów walnego zgromadzenia.