Truck  |  Autobus 

Walne zgromadzenie 2012: MAN kontynuuje strategie wzrostu

Proponowana dywidenda w wysokości 2,30 € za akcję jest możliwa dzięki dobrym wynikom.

Dr Georg Pachta-Reyhofen, prezes zarządu MAN SE, potwierdził na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, 20.04.2012 w Monachium długofalowe cele Grupy MAN: „Zamierzamy utrzymać dotychczasowy korzystny kurs wzrostu i uzyskać w przyszłości pozycję najskuteczniejszego producenta pojazdów użytkowych na świecie“, powiedział Pachta-Reyhofen. Kluczem do sukcesu są zarówno wiodące pod względem technologicznym produkty, jak i konsekwentne utrzymywanie obranych strategicznych kierunków rozwoju.

Już dziś MAN ma doskonałą pozycję: rok finansowy 2011 należy do najlepszych w całej historii przedsiębiorstwa. Pachta-Reyhofen zwrócił w tym kontekście uwagę na uzyskane w 2012 roku rekordowe obroty w wysokości 16,5 mld euro – aż o12 procent wyższe od obrotów w roku 2010. Również dobry wynik z działalności operacyjnej na poziomie powyżej1,5 mld euro oraz zysk brutto w wysokości 1,1 mld euro w ubiegłym roku potwierdzają dobrą sytuację przedsiębiorstwa. Zysk netto po opodatkowaniu wyniósł natomiast w wyniku zdarzeń nadzwyczajnych 247 mln euro. Wartość nowych zleceń wzrosła o 14 procent i osiągnęła kwotę 17,1 mld euro, zbliżając się ponownie do rekordowego wyniku uzyskanego w roku 2007.

Odwołując się do wstępnych danych za pierwszy kwartał 2012, Pachta-Reyhofen podkreślił wyraźnie, że w pierwszych miesiącach roku 2012 popyt na pojazdy użytkowe i maszyny firmy MAN utrzymał się na wysokim poziomie.

Nowe zlecenia uzyskane przez całą Grupę MAN osiągnęły w pierwszym kwartale wartość 4,4 mld euro i utrzymywały się w przybliżeniu na dobrym ubiegłorocznym poziomie. W zakresie przychodów ze sprzedaży udało się nawet uzyskać lekki wzrost do poziomu 3,8 mld euro. Sprzedano – podobnie jak przed rokiem – około 35 000 pojazdów użytkowych. Obroty w pionie Power Engineering wzrosły w stosunku do pierwszego kwartału 2011 o około 5 procent.

W pierwszym kwartale 2012 roku Grupa MAN wypracowała wynik operacyjny w wysokości ponad 250 mln euro. Ten spadek o około 20 procent w porównaniu z pierwszym kwartałem roku ubiegłego spowodowany jest silną konkurencją na niektórych rynkach. „W tym zakresie podejmiemy stosowne działania w celu zapewnienia wzrostu zyskowności i efektywności“, zapowiedział Pachta-Reyhofen.

Dzięki obecności na międzynarodowych rynkach firma MAN zakończyła rok 2011 sukcesem, mimo niepewnej sytuacji na rynkach finansowych spowodowanej europejskim kryzysem zadłużenia. Sukces w znacznym stopniu możliwy był dzięki konsekwentnej koncentracji przedsiębiorstwa na zadaniach związanych z transportem i energią. Prezes zarządu Grupy MAN wyraził przekonanie, że także w tym zakresie istnieje jeszcze duży potencjał rozwoju: obserwujemy nadal wzrastające zapotrzebowanie na usługi transportowe i na energię, zwłaszcza w krajach o silnie rozwijających się gospodarkach. Bez właściwego rozwiązania kluczowych kwestii w dziedzinie transportu i energii gospodarki tych krajów nie będą mogły się dalej rozwijać. Właśnie na tym założeniu oparta jest nasza strategia BRIC, dzięki której w odpowiednim czasie zapewniliśmy sobie dostęp do kluczowych rynków w krajach o silnej dynamice rozwoju.“

Istotne będą też wspólne projekty realizowane w ramach koncernu Volkswagen: „Dzięki nowym możliwościom współpracy z firmami Volkswagen i Scania złapaliśmy wiatr w żagle. Współpraca na poziomie realizacji zakupów, projektowania i produkcji pozwala na uzyskanie niezbędnych efektów synergicznych umożliwiających prawdziwą ofensywę na konkurencyjnym rynku“, zapowiedział Pachta-Reyhofen.

Długofalowe plany firmy MAN przewidują wzrost pozycji na świtowych rynkach transportowych i energii, jednak zarząd zakłada, że w roku 2012 utrzyma się jeszcze światowa tendencja spadku tempa wzrostu gospodarczego. Na walnym zgromadzeniu Pachta-Reyhofen potwierdził w tym kontekście prognozy gospodarcze opublikowane przez MAN na początku roku. Zgodnie z nimi przedsiębiorstwo spodziewa się niewielkiego spadku obrotów na poziomie do 5 procent w pionie Pojazdów użytkowych oraz wzrostu o 5 procent obrotów w pionie Power Engineering. „Ze względu na duży udział w obrotach pionu pojazdów użytkowych Grupa MAN oczekuje generalnie niewielkiego spadku obrotów, który będzie skutkował spadkiem zysku. Dochodowość obrotów powinna odpowiadać średniej wartości zakładanej dochodowości długofalowej na poziomie 8,5 procent“, powiedział Pachta-Reyhofen.