Corporate 

Sytuacja MAN w pierwszym półroczu 2012: negatywny wpływ trudnych warunków rynkowych na wyniki firmy

Trudna sytuacja na rynku dotknęła także firmę MAN, która w pierwszym półroczu 2012 odnotowała niższy wynik. Przyczyniły się do tego przede wszystkim umiarkowana koniunktura na świecie oraz poczucie niepewności wielu klientów w obliczu europejskiego kryzysu zadłużenia.

Spadek popytu na pojazdy ciężarowe i autobusy dotyczy w szczególności ważnych dla sprzedaży pojazdów użytkowych rynków w Europie Środkowej i Południowej. Mimo trudnej sytuacji firmie MAN udało się w pierwszym półroczu utrzymać nowe zamówienia w sektorze Commercial Vehicles (pojazdy użytkowe) mniej więcej na stałym poziomie. Jednak w spółce MAN Latin America – ze względu na obowiązującą od niedawna w Brazylii normę emisyjną Euro V, pogarszającą się sytuację ekonomiczną oraz zaostrzenie warunków finansowania – poziom zamówień spadł w pierwszym półroczu 2012 o 22% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. W tym samym czasie spółka MAN Truck & Bus odnotowała wzrost o 5%. Negatywne skutki kurczącego się rynku europejskiego firma MAN mogła zrekompensować dzięki silnemu wzrostowi ilości zleceń w Rosji i w innych regionach pozaeuropejskich, który został jednak okupiony niszą marżą. Ostatecznie wartość nowych zleceń uzyskanych w pierwszym półroczu 2012 w całej Grupie MAN wyniosła 8,3 mld Euro (w analogicznym okresie roku ubiegłego: 8,8 mld Euro / drugi kwartał 2012: 4,0 mld Euro / drugi kwartał 2011: 4,4 mld Euro).

Sprzedaż Grupy MAN w pierwszych sześciu miesiącach 2012 była w zasadzie stabilna, osiągając poziom 7,7 mld Euro, czyli o 3% poniżej poziomu w analogicznym okresie roku poprzedniego (drugi kwartał 2012: 3,8 mld Euro / drugi kwartał 2011: 4,2 mld Euro). Spadek wartości sprzedaży w Grupie w pierwszym kwartale 2012 został spowodowany obniżonymi o 5% do poziomu 5,8 mld Euro obrotami pionu Commercial Vehicles; dział Power Engineering odnotował natomiast wzrost sprzedaży o 4% do wartości 2,0 mld Euro.

Grupa MAN wypracowała w pierwszym półroczu 2012 zysk operacyjny w wysokości 471 mln Euro – w porównaniu z 762 mln Euro w roku ubiegłym (drugi kwartał 2012: 218 mln Euro / drugi kwartał 2011: 437 mln Euro). Spadek ten jest uwarunkowany przede wszystkim odnotowanym w pierwszym półroczu 2012 spadkiem zysku operacyjnego w pionie Commercial Vehicles do poziomu 211 mln Euro (475 mln Euro).

Pion Power Engineering ponownie potwierdził swoją stabilność w tym zakresie, osiągając zysk operacyjny w wysokości 239 mln Euro oraz zysk z obrotów na poziomie 12%. Mimo trudnej sytuacji na rynku firma MAN konsekwentnie realizowała przyjętą strategię rozwoju. Poniesione nakłady inwestycyjne znajdują odzwierciedlenie także w bilansie. Zdarzeniem nadzwyczajnym obciążającym wynik przed opodatkowaniem jest spadek wartości udziałów w spółce Sinotruk Ltd. (Hongkong/Chiny) w wysokości 190 mln Euro. Nie wpływa on na płynność spółki.

W perspektywie całego roku firma MAN przewiduje spadek na europejskim rynku pojazdów użytkowych w przedziale 5–10%. Według kierownictwa pionu Commercial Vehicles spowoduje to lekkie obniżenie sprzedaży, maksymalnie o 5%. W spółce MAN Latin America wzrost sprzedaży i wyniku zostanie zwolniony na skutek wprowadzenia normy emisyjnej Euro V, pogarszającej się sytuacji ekonomicznej oraz zaostrzenia warunków finansowania. Mimo niekorzystnych okoliczności region ten nadal ma istotny wpływ na zyskowność przedsiębiorstwa. Firma MAN szacuje, że cały pion Commercial Vehicles wypracuje w bieżącym roku zysk ze sprzedaży na poziomie 4%.

Według MAN średnio- i długoterminowe tendencje wzrostu na rynkach energii i przemysłu są w pionie Power Engineering silne i wyraźne. MAN oczekuje, że w bieżącym roku firma osiągnie wzrost sprzedaży o 5% w stosunku do roku obrotowego 2011. Zysk ze sprzedaży powinien się kształtować podobnie jak w roku ubiegłym, czyli zdecydowanie osiągnąć poziom dwucyfrowy.

Dla całej Grupy MAN należy oczekiwać lekkiego spadku sprzedaży. Zysk ze sprzedaży spadnie przypuszczalnie do poziomu około 6%. Powyższe prognozy zostały sporządzone przy założeniu, że ogólne warunki gospodarcze nie ulegną dalszemu pogorszeniu.