Truck  |  Corporate  |  Autobus 

Studiuj i pracuj z MAN

Spółka MAN Bus wraz z Politechniką Poznańską uruchomiły prestiżowy projekt edukacyjny „Studiuj i pracuj z MAN”.

Uruchomiony program to oferta dla najlepszych studentów poznańskiej uczelni, a opiekę naukową nad nim objął Michale Kobriger, prezes spółki MAN Bus.

W 2010 roku uczelnia przeprowadziła ranking najlepszych studentów i na jego podstawie wytypowała pięćdziesięciu młodych ludzi, których wyniki w nauce są ponad przeciętne. Kolejnym etapem był wybór przez pracowników zakładu MAN Bus dwudziestu najzdolniejszych studentów. Kryterium wyboru były takie informacje o kandydatach jak wyniki w nauce, zainteresowania oraz oczekiwania i plany zawodowe.

Poza wiedzą merytoryczną kryteria wyboru kandydatów dotyczyły cech i zachowań, które byłyby tożsame kulturą organizacyjną MAN oraz jej głównymi wartościami: otwartością, niezawodnością, innowacyjnością i dynamiką

Najlepsza dwudziestka została przedstawiona kierownikom działów, w których wybrani studenci będą zgłębiać swoją wiedzę i kompetencje fachowe. W procesie rekrutacyjnym wyłoniona została finałowa dwunastka, przed którą bardzo ciekawy okres w ich życiu.

Celem realizowanego wspólnie programu jest przede wszystkim ułatwienie młodym ludziom startu w życie zawodowe. Wyłonieni kandydaci będą studiować, a zarazem pracować w obszarach, z którymi związane są ich studia. Oprócz wiedzy pozyskanej w trakcie studiów chcemy, aby przyszli inżynierowie w praktyce poznali procesy zachodzące w przedsiębiorstwie produkcyjnym.

Oprócz nauki i pracy studenci poznańskiej Politechniki poznają koncern MAN, zwiedzą inne zakłady produkcyjne do niego należące, a w czerwcu br zaprezentują efekty swojej pracy. Najlepsi mogą liczyć na zatrudnienie w MAN.

Poza kształceniem przyszłych kadr, MAN realizuje z uczelnią także liczne projekty badawcze. Firma przekazała politechnice dwie automatyczne skrzynie biegów dla potrzeb zajęć praktycznych.

MAN Bus to jeden z większych pracodawców w Polsce. Produkcja prowadzona jest w podpoznańskich Sadach oraz w drugiej należącej do spółki fabryce w Starachowicach. Obecnie, w obydwu zakładach zatrudnionych jest łącznie ponad 2500 osób.

Firma MAN w ramach projektu społecznej odpowiedzialności biznesu zaangażowana jest również nie tylko w kształcenie uniwersyteckie.

MAN Truck & Bus Polska wspólnie z Polsko – Niemiecką Izbą Przemysłowo Handlową realizuje program kształcenia zawodowego dla techników pojazdów użytkowych. W jego ramach uczniowie mają możliwość odbywania zajęć praktycznych w naszych stacjach serwisowych. Oprócz pogłębiania wiedzy teoretycznej i praktycznej młodzi ludzie uczą się języka niemieckiego, zwłaszcza terminów technicznych, które są wykorzystywane w codziennej pracy w warsztacie.

Aktualnie program realizowany jest w Warszawie, Gdyni oraz we Wrocławiu.

Uczniowie technikum samochodowego podczas zajęc praktycznych w MAN Truck & Bus Center Wolica