Truck  |  Corporate  |  Investor Relations  |  Autobus 

Rok gospodarczy 2010: MAN kontynuuje strategię wzrostu na arenie międzynarodowej

  • Wartość otrzymanych zamówień 15.1 mld € (rok poprzedni: 9,9 mld €), przychody ze sprzedaży 14.7 mld € (12,0 mld €)
  • Wynik na działalności operacyjnej 1.035 mld (504 mln €),
  • ROS 7,1 % (4,2%)
  • Propozycja wypłaty dywidendy: zwiększenie do 2,00 € (0,25 €) za 1 akcję
  • Perspektywy na rok 2011: obroty wyższe od 7 do 10%, wzrost ROS przynajmniej o 1 punkt procentowy
  • Dalszy wzrost koncentrujący się na krajach BRIC
  • Planowany nowy zakład w Rosji
  • Rekordowe wyniki i zwiększenie zdolności produkcyjnych w MAN Latin America
  • Rozmowy o bliskiej kooperacji ze Scania AB

Perspektywy grupy MAN na rok 2011 są bardzo korzystne. „Firma MAN odzyskała w 2010 roku swą dawną siłę. Udało się podwoić zysk z działalności operacyjnej. Za 2010 rok możemy przedłożyć dodatni bilans, podkreślając naszą kompetencję i konkurencyjność”, podkreślił dr Georg Pachta-Reyhofen, prezes zarządu MAN SE podczas dorocznej konferencji prasowej, jaka miała miejsce w dniu 21.03 w Monachium. Przy wyniku z działalności operacyjnej wynoszącym 1,035 mld € wskaźnik ROS wzrósł w stosunku do roku poprzedniego z 4,2 procent do 7,1 procenta. W dziedzinie pojazdów użytkowych wynik z działalności operacyjnej wyniósł 528 mln € zaś ROS 5,0 procent (0,7 procent). W dziale energetyki firmy MAN Diesel & Turbo oraz Renk uzyskały wynik z działalności operacyjnej wynoszący wartości 491 mln €, ich ROS pozostał dwucyfrowy osiągając 11,8 procent. Perspektywy grupy MAN na rok gospodarczy 2011 są bardzo pozytywne: „Po pierwszych dobrych miesiącach oczekujemy w 2011 roku, że obroty zwiększą się o 7 do 10 procent a ROS wzrośnie wyniesienie przynajmniej o 1 punkt procentowy”, oświadczył Frank H. Lutz, odpowiedzialny za sprawy finansowe członek Zarządu MAN SE.

Ogólnie rzecz biorąc, główny wpływ na rozwój ekonomiczny w 2010 roku wywierał trend wzrostowy koniunktury. Wartość zleceń otrzymanych przez grupę MAN wzrosła o 53 procent do wartości 15,1 mld € i powróciła tym samym do poziomu sprzed kryzysu. Ożywienie rynku nastąpiło zarówno w kraju jak i za granicą. W dziale pojazdów użytkowych (z MAN Truck & Bus i MAN Latin America) rosnący popyt na europejskim rynku tych pojazdów oraz nieustanny boom w państwach BRIC spowodowały wyraźny wzrost zamówień o 68 procent do poziomu 11,2 mld €.

MAN zareagował na taki rozwój sytuacji sukcesywnym wycofywaniem się w roku 2010 z trybu pracy w niepełnym wymiarze godzin w zakładach w Niemczech i w Austrii. Dział pojazdów użytkowych pokonał tym samym kryzys finansowy i gospodarczy i - dzięki szkoleniom przeprowadzonym przy okazji skrócenia wymiaru czasu pracy - posiada obecnie załogi pracownicze dobrze przygotowane do realizacji przyszłych zadań.

Wartość zamówień, które wpłynęły do działu energetyki (firmy MAN Diesel & Turbo i Renk), wyniosła w 2010 roku 4,0 mld €, czyli uległa również silnemu wzrostowi (+24 procent). Podstawą sukcesu był przede wszystkim dobry rozwój w dziale silników & systemów okrętowych (+37 procent) oraz w firmie Renk (+79 procent).

Obroty grupy MAN wzrosły o 22 procent do poziomu 14,7 mld €. Przede wszystkim dzięki ożywieniu w dziedzinie pojazdów użytkowych. Osiągając przychody 10,6 mld € dział Commercial Vehicles odnotował wzrost obrotów o 36 procent. Sprzedaż pojazdów użytkowych wrosła tym samym z 82.600 do 126.300 sztuk. W dziedzinie energetyki obroty pozostały na poziomie roku poprzedniego i wyniosły 4,2 mld € (4,3 € mld €).

Dane odnoszące się do rentowności sprzedaży i zysków są dowodem pozytywnego rozwoju we wszystkich dziedzinach. Dzięki wynikowi z działalności operacyjnej w wysokości 528 mln € ROS pojazdów użytkowych wzrosła z 0,7 procent do 5,0 procent. Wpływ na takie liczby miał przede wszystkim rekordowy wynik w Ameryce Łacińskiej. MAN niewspółmiernie mocno zwiększył tam swój wynik na działalności operacyjnej w stosunku do przychodów. Osiągnął on wartość 370 mln € (142 mln €), co odpowiada zyskowności sprzedaży 11,8 procent. W dziale energetyki ROS wyniósł 11,8 procent, czyli piąty rok z rzędu zachowała ona wartość dwucyfrową.

Aby zapewnić akcjonariuszom adekwatny udział w uzyskanym wyniku, Zarząd i Rada Nadzorcza proponują Walnemu Zgromadzeniu znaczne podwyższenie dywidendy do 2,00 € (0,25 €) za akcję.

Strategia koncentracji grupy MAN na obydwu polach działalności: pojazdach użytkowych i energetyce, okazała się być skuteczna także w 2010 roku. MAN wyraźnie zwiększył swoją obecność na rynkach krajów o wysokim wzroście gospodarczym, przede wszystkim w państwach BRIC. W 2011 roku zwiększone zostaną zdolności produkcyjne w Brazylii z około 72.000 do 82.000 pojazdów i zatrudnionych zostanie dodatkowo 400 kolejnych pracowników. Począwszy od 2012 roku w Rosji po raz pierwszy z taśmy zaczną schodzić samochody ciężarowe MAN. MAN jest największym w Rosji importerem pojazdów ciężarowych klasy ciężkiej i autobusów.

W szybkim tempie realizowane jest strategiczne partnerstwo z chińską firmą Sinotruk. W 2011 roku MAN wspólnie ze swym chińskim partnerem zacznie eksportować nowy typoszereg pojazdów ciężarowych klasy ciężkiej do krajów słabo uprzemysłowionych i na rynki rozwijające się. Już dziś MAN sprzedaje prawie połowę samochodów ciężarowych i ponad połowę autobusów w jednym z państw BRIC. W Brazylii MAN pozostaje liderem rynku pojazdów ciężarowych z udziałem rynkowym na poziomie 29 procent. Także w dziedzinie energetyki, w oparciu, o którą MAN zdążył już wyraźnie zaznaczyć swoją obecność na rynkach Chin i Indii, rynek brazylijski oferuje dodatkowe możliwości wzrostu dzięki szybko rozwijającemu się przemysłowi naftowemu i gazowemu.

Grupa MAN wychodzi z założenia, iż także w 2011 roku sytuacja ekonomiczna ulegnie dalszej poprawie. W dziedzinie pojazdów użytkowych planowany jest wzrost obrotów o 10 do 15 procent. Z uwagi na wolniejsze ożywienie właściwych rynków obroty w dziale energetyki powinny kształtować się na poziomie roku poprzedniego, zyskowność sprzedaży pozostanie jednak w dalszym ciągu w strefie dwucyfrowej. Założenia dotyczące grupy MAN mówią aktualnie o wzroście obrotów o 7 do 10 procent i zwiększeniu się zyskowności sprzedaży o przynajmniej jeden punkt procentowy. W dłuższej perspektywie obydwie gałęzie działalności będą korzystać z silnego wzrostu w rozwijających się ekonomicznie państwach BRIC, co związane jest z ich rosnącym zapotrzebowaniem na transport i energię.

MAN w dalszym ciągu stawia konsekwentnie na strategię umiędzynarodowienia i rozwoju we współpracy z silnymi partnerami, aby w ten sposób skorzystać z szans, jakie rodzą się w związku z globalizacją i przemianą technologiczną. „Zadań tych nie podźwigniemy samodzielnie, jednak łącząc naszą wiedzę technologiczną z umiejętnościami naszych partnerów będziemy bardziej konkurencyjnymi. Wobec wyzwań związanych z nowymi technologiami, na przykład techniką hybrydową, MAN i Scania są dobrze dobranymi partnerami. Dlatego też prowadzimy rozmowy z firmą Scania o bliskiej współpracy, które ostatecznie mogą nawet zaowocować fuzją obydwu przedsiębiorstw. Zapewniamy w tym miejscu, że będziemy przy tym w pełni reprezentować interesy MAN, jego akcjonariuszy oraz 48.000 pracowników”, oświadczył Pachta-Reyhofen.

MAN jest w dalszym ciągu otwarty na szybkie wyjaśnienie z akcjonariuszem większościowym IPIC sytuacji własnościowej w Ferrostaal. „Jest to w interesie wszystkich stron, szczególnie firmy Ferrostaal i jej pracowników: Nie będzie jednak porozumienia za wszelką ceną”, podkreślił Pachta-Reyhofen.