Truck  |  Corporate  |  Investor Relations  |  Autobus 

Rok finansowy 2011: MAN osiąga rekordowe obroty

  • Obroty 16,5 mld € (w 2010 roku: 14,7 mld €)
  • Wartość zamówień 17,4 mld € (15,1 mld €)
  • Wynik z działalności operacyjnej 1,483 mld € (1,035 mld €)
  • Wskaźnik rentowności sprzedaży ROS 9,0 % (7,1 %)
  • Wynik przypadający na jedną akcję z kontynuowanych zakresów działalności 4,62 €
  • Proponowana dywidenda: podwyższenie do 2,30 € (2,00 €) za akcję
  • Łącznie liczba sprzedanych pojazdów 155 520 (+23%)
  • MAN Latin America z najlepszym rokiem w historii przedsiębiorstwa
  • Perspektywy na 2012 rok: lekki spadek obrotów w sektorze pojazdów użytkowych, wzrost w sektorze napędów

MAN SE zamknął rok finansowy 2011 z bardzo dobrymi wynikami. Jak poinformował koncern produkujący pojazdy użytkowe, obroty w ubiegłym roku finansowym wzrosły o 12%, osiągając rekordowy poziom 16,5 mld € .

„Rok 2011 był dla Grupy MAN bardzo dobrym rokiem. Mimo nadal istniejącej niepewności, przede wszystkim na rynkach finansowych, udało nam się ponownie wyraźnie poprawić dobre wyniki uzyskane w poprzednim roku”, powiedział dr Georg Pachta-Reyhofen, prezes zarządu MAN SE.

Wynik operacyjny został poprawiony w stosunku do roku poprzedniego o 43% do poziomu 1,5 mld €, zaś rentowność ze sprzedaży zwiększyła się z 7,1% do 9%. Tym samym Grupa MAN w 2011 roku ponownie powiększyła swoją wartość.

W roku 2012 zarząd przedsiębiorstwa przygotowuje się na wyhamowaną koniunkturę światową. Frank H. Lutz, członek zarządu odpowiedzialny za sprawy finansowe w MAN SE, stwierdził,: „ W Europie liczymy się ze stabilnymi wynikami w dziedzinie pojazdów użytkowych, mniej więcej na poziomie 2011

roku. Natomiast w Brazylii sprzedaż się zmniejszy. Ogólnie obroty w sektorze pojazdów uzytkowych nieznacznie się zmniejszą, prawdopodobnie o 5%.

W dziedzinie napędów spodziewamy się natomiast wzrostu obrotów o około 5%. Z tego powodu dla całej grupy liczymy się z ogólnie nieznacznym spadkiem przychodów. Rentowność sprzedaży osiągnie prawdopodobnie średnią wartość rentowności docelowej rzędu 8,5 %.” Ocena ta sprawdzi się pod warunkiem, że politykom uda się uspokoić rynki finansowe i tym samym zapobiec istotnemu przeniesieniu się niepokojów w sferę realnej gospodarki, dodał Lutz. Jego zdaniem, w średniej i dalszej perspektywie potencjały wzrostowe MAN są bardzo duże, szczególnie mając na uwadze możliwości współpracy z grupą VW.

Grupa MAN jest MAN jest jednym z wiodących międzynarodowych producentów pojazdów użytkowych i innowacyjnych rozwiązań transportowych na świecie, z rocznym przychodem rzędu 16,5 mld € (2011 rok). MAN oferuje pojazdy ciężarowe, autobusy, silniki Diesla, maszyny wirnikowe oraz specjalne przekładnie, zatrudniając na całym świecie prawie 52 500 pracowników. Poszczególne działy przemysłowe MAN zajmują czołowe pozycje na swoich rynkach branżowych. MAN SE z siedzibą w Monachium jest członkiem Niemieckiego Indeksu Akcji DAX, obejmującego 30 czołowych niemieckich spółek akcyjnych.

Pojazdy użytkowe

Głównym filarem rekordowych obrotów Grupy MAN był przede wszystkim sektor pojazdów użytkowych (MAN Truck & Bus i MAN Latin America). Dział ten odnotował wzrost obrotów o 19% do poziomu 12,6 mld €. Łącznie MAN sprzedał 155 520 pojazdów ciężarowych i autobusów. Rentowność ze sprzedaży wyniosła przy tym 7,7%

Firmie MAN Truck & Bus udało się uzyskać ponad trzykrotnie lepszy wynik z działalności operacyjnej. Wyniósł on 565 mln €. Przedsiębiorstwo ponownie rozbudowało swoją pozycję na europejskim rynku pojazdów ciężarowych o dmc ponad 6 ton, uzyskując tym samym, z 18-procentowym udziałem na rynku, drugie miejsce w rankingu konkurentów. Dzięki temu szósty raz z rzędu MAN powiększył swój udział na rynku w Europie. MAN jest liderem na tak ważnych rynkach jak Austria, Polska, Rumunia i Chorwacja. Między innymi w Niemczech, Danii, Czechach i na Węgrzech oraz w Szwajcarii MAN zajmuje drugie miejsce.

Także w dziedzinie autobusów o dmc ponad 8 ton MAN Truck & Bus poczynił postępy. Prawie 14% wszystkich nowo zarejestrowanych w 2011 roku autobusów w Europie to autobusy marki MAN i NEOPLAN. W ubiegłym roku

MAN Truck & Bus dostarczył do swoich klientów łącznie 83 418 pojazdów ciężarowych i autobusów - to wzrost o 38%

MAN Latin America został ponownie liderem rynku w Brazylii w dziedzinie pojazdów ciężarowych o masie ponad pięciu ton i uzyskał najlepszy wynik w historii przedsiębiorstwa. Sprzedano łącznie 72 102 pojazdy, co oznacza wzrost o 10%. Obroty wzrosły o 14% do poziomu 3,6 mld €. Wynik z działalności operacyjnej wyniósł 400 mln €. Także poziom produkcji z 83 000 jednostkami osiągnął nowy rekord.

W Brazylii w tym roku wchodzi w życie norma emisji spalin Euro V dla nowo rejestrowanych pojazdów użytkowych. Z tego powodu MAN Latin America będzie po raz pierwszy montował w swoich pojazdach silniki swojej europejskiej spółki siostrzanej MAN Truck & Bus. Ponadto marka MAN od 2012 roku obecna będzie także na rynku brazylijskim. Wprowadzenie typoszeregu MAN TGX w segmencie pojazdów ciężarowych z silnikami o mocy ponad 400 KM, w którym MAN Latin America do tej pory nie posiadał swoich produktów, stwarza nowe szanse rozwoju ekonomicznego.

Napędy

Dział Napedów (MAN Diesel & Turbo i Renk) również uzyskał bardzo dobre wyniki. Lekki spadek rzędu 4% odnotowano w zakresie przychodów, które wyniosły 4,0 mld €. Z kolei wzrost odnotowano w zakresie otrzymanych zamówień, których wartość wzrosła z 4,0 do 4,1 mld €. Rentowność sprzedaży wyniosła 12,8%.

Większość obrotów tj. 3,6 miliardy € (-4 %) w dziedzinie energetyki wygenerowała spółka MAN Diesel & Turbo. Wartość otrzymanych zamówień wzrosła z 3,5 miliarda € do 3,7 miliarda €. Wynik z działalności operacyjnej zwiększył się z 439 mln € do 460 mln €. Rentowność sprzedaży wzrosła o 1% do poziomu 12,7%

Bardzo duży był przede wszystkim popyt na kompresory i turbiny produkcji MAN Diesel & Turbo. W segmencie morskim początkowo odnotowano kontynuację zamówień dla frachtowców, przede wszystkim dużych kontenerowców. W drugiej połowie roku branża skierowała swą uwagę na budowę specjalnych statków, na przykład zbiornikowców przewożących skroplony gaz i statków offshore. MAN Diesel & Turbo utrzymuje silną pozycję na rynku, zarówno w zakresie silników dwusuwowych dla dużych frachtowców, jak i czterosuwowych, które znajdują zastosowanie m.in. w statkach specjalnego przeznaczenia. Dzięki temu spółce ponownie udało się utrzymać

pozycję lidera w dziedzinie silników okrętowych, mimo utrzymującej się trudnej sytuacji na rynku i coraz ostrzejszej konkurencji.

Wolumen rynku na elektrownie wykorzystujące do produkcji energii silniki wysokoprężne i turbiny spalinowe nie uległ w 2011 roku zmianie. Zainteresowanie ze strony klientów rośnie nie tylko w krajach rozwijających się i nowo uprzemysłowionych, lecz również w krajach o rozwiniętej gospodarce narodowej, co jest oznaką zmian w kierunku rozwoju rynku energetycznego. Elektrownie MAN z silnikami diesla i turbinami spalinowymi są szczególnie przydatne w kombinacji z instalacjami do produkcji energii elektrycznej z siły wiatru i energii słonecznej. Połączone do postaci tak zwanych elektrowni hybrydowych kompensują one wahania w produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych i zapewniają stałe zasilanie przy jednocześnie niskich wartościach emisji.

Producent przekładni i łożysk ślizgowych Renk odnotował w roku 2011 lekki spadek przychodów ze sprzedaży, które wyniosły 389 mln € (403 mln €). Ogólnie rzecz biorąc, działalność gospodarcza rozwijała się pozytywnie, a otrzymane zamówienia o wartości 456 mln € wyraźnie przewyższyły obroty. Wynik z działalności operacyjnej wzrósł z 52 do 53 mln €, zaś wskaźnik zyskowności sprzedaży wzrósł z 12,9% do 13,6%. W roku 2011 odnotowano wzrost głównie w dziedzinie przekładni przeznaczonych do zastosowań morskich oraz w elektrowniach wiatrowych.

Zdarzenia nadzwyczajne wpływają negatywnie na wynik netto

Wynik Grupy MAN po opodatkowaniu osiągnął poziom 247 mln € i był tym samym o 475 mln € niższy niż wynik roku poprzedniego. Jest to spowodowane głównie kosztami związanymi z ugodą zawartą między MAN, IPIC i MPC dotyczącą sprzedaży Ferrostaal (-434 mln €). Ponadto zmiany w wycenie udziału w Scanii obciążyły wynik 182 milionami €.

Strategiczne kierunki rozwoju Grupy MAN

MAN w planowy sposób rozbudowywał w ubiegłych latach swoją obecność na rynkach międzynarodowych i z powodzeniem umocnił się na ważnych rynkach wzrostowych. Strategia BRIC ma nie tylko na celu korzystanie z szans, jakie oferuje rynek. Dzięki różnym cyklom koniunkturalnym rynków jej wynikiem jest także minimalizacja ryzyka. Strategia ta będzie kontynuowana w 2012 roku.

W Brazylii w drugim kwartale 2012 roku rusza sprzedaż MAN TGX. Silniki MAN Euro V są montowane w pojazdach MAN Latin America już od początku 2012 roku.

W Rosji MAN otwiera w pierwszej połowie 2012 roku nową fabrykę w Sankt Petersburgu, której zdolności produkcyjne przewidziane są na 6000 pojazdów rocznie.

W Indiach MAN Truck & Bus zawarł umowę na pełne przejęcie joint ventures z FORCE Motors. Produkcja i dystrybucja MAN CLA będą teraz prowadzone we własnym zakresie.

W Chinach MAN posiada 25% plus jedną akcję w chińskiej firmie Sinotruk produkującej pojazdy użytkowe. Początek sprzedaży nowej, wspólnej marki SITRAK planowany jest na 2013 rok. W maju 2011 roku MAN Diesel & Turbo uruchomił drugi etap rozwoju swojego zakładu w Changzhou. Są tam produkowane maszyny wirnikowe, turbosprężarki wielkogabarytowych silników Diesla i komponenty do przekładni Renk.

Innym strategicznym rynkiem wzrostowym jest produkcja silników przeznaczonych do montażu w produktach obcych. Silniki MAN są na przykład instalowane w maszynach rolniczych, pojazdach szynowych lub jachtach. W roku 2011 obroty w tym sektorze wyniosły 335 mln €, wyraźnie przekraczając po raz pierwszy granicę 300 milionów euro.

Duże znaczenie strategiczne posiada dział prac badawczo-rozwojowych całej Grupy MAN. Na ten cel przedsiębiorstwo przeznacza ponad 4% przychodów. Zarówno w zakresie pojazdów użytkowych, jak i energetyki, prace rozwojowe koncentrują się na redukcji emisji szkodliwych substancji, redukcji zużycia paliwa i energii, alternatywnych koncepcjach napędów i paliwach alternatywnych. W zakresie pojazdów użytkowych główna uwaga poświęcana jest technologii hybrydowej. Już w 2010 roku ruszyła produkcja autobusu hybrydowego Lion’s City. Pierwsze próby terenowe, m.in. w Monachium, Paryżu i Barcelonie, pokazują oszczędności w zużyciu paliwa do 30 %. Także w zakresie pojazdów ciężarowych klienci stosują już pierwsze prototypy pojazdów przeznaczonych do transportu lokalnego.

W dziedzinie wielkogabarytowych silników wysokoprężnych w 2016 roku wejdą w życie istotnie zaostrzone przepisy Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) w zakresie emisji szkodliwych substancji, które przewidują redukcję tlenku azotu o 80% w porównaniu z rokiem 2010. Wytyczne te stanowią duże wyzwanie i wymagają od działu badawczo-rozwojowego podjęcia największych wysiłków. Mimo to MAN Diesel & Turbo dzięki zastosowaniu układu recyrkulacji spalin drugiej generacji jako pierwszy na świecie producent już teraz spełnia wspomnianą normę czystości spalin w zakresie silników dwusuwowych.