Truck  |  Corporate  |  MAN SE  |  Autobus 

Rada Nadzorcza MAN SE powołała Joachima Dreesa na stanowisko prezesa zarządu (CEO)

Dr. Georg Pachta-Reyhofen z dniem 30 września 2015 przestaje pełnić swoją funkcję

Rada nadzorcza MAN SE powołała Joachima Dreesa (50 lat) na nowego prezesa zarządu (CEO) spółki MAN SE. Obejmie on to stanowisko z dniem 01.10.2015 r. „Cieszę się, że prezesem zarządu MAN SE został Pan Joachim Drees, osoba zdecydowana i z bardzo dużym doświadczeniem”, mówi Andreas Renschler, prezes rady nadzorczej spółki MAN SE, członek zarządu odpowiedzialny za pojazdy użytkowe w spółce Volkswagen AG i CEO w Volkswagen Truck & Bus Holding. Joachim Drees od 1 kwietnia 2015 jest prezesem zarządu spółki MAN Truck & Bus AG, należącej w 100% do MAN SE, i jest równocześnie członkiem zarządu Volkswagen Truck & Bus Holding.

Ponadto rada nadzorcza MAN SE powołała Jana-Henrika Lafrentza (49 l.) na członka zarządu odpowiedzialnego w MAN SE za finanse (CFO). Lafrentz jest od 01.07. 2014 r. członkiem zarządu MAN Truck & Bus AG odpowiedzialnym za finanse, IT i prawo. Dr. Peter Park (50 l.), który dotychczas pełnił obowiązki CFO w MAN SE, skoncentruje się teraz ponownie na swojej funkcji członka zarządu odpowiedzialnego za finanse w MAN Diesel & Turbo SE.

Ulf Berkenhagen (54 l.), członek zarządu odpowiedzialny od 01.07. 2012 r. za zakupy w MAN SE i w MAN Truck & Bus AG, z dniem 30.09.2015 r. składa swój mandat członka zarządu w MAN SE, pozostając członkiem zarządu odpowiedzialnym za zakupy w MAN Truck & Bus AG. W lipcu 2015 Berkenhagen przejął ponadto odpowiedzialność za pion zakupów obejmujący wszystkie marki należące do Holdingu Volkswagen Truck & Bus.

Dr. Georg Pachta-Reyhofen (60 l.) z dniem 30 września 2015 przestanie pełnić funkcję prezesa zarządu MAN SE. „Tworząc z Grupy MAN międzynarodowe przedsiębiorstwo koncentrujące się na zadaniach transportowych i wytwarzaniu energii oraz integrując MAN z Koncernem Volkswagen, zrealizowałem moje najważniejsze zadanie. Skłania mnie to do przekazania zadań w zarządzie w nowe ręce”, tak swoją decyzję uzasadnia Dr. Pachta-Reyhofen. „Firma MAN od 257 lat w istotny sposób tworzyła historię europejskiego przemysłu. Jestem dumny i wdzięczny, że także ja miałem w tym swój skromny udział. Życzę firmie MAN i jej pracownikom wielu sukcesów”.

„W imieniu rady nadzorczej bardzo serdecznie dziękuję Dr. Pachcie-Reyhofenowi za jego wieloletni wkład i wyjątkową pracę dla MAN. Prowadził on skutecznie przedsiębiorstwo w coraz trudniejszych warunkach rynkowych i przy zaostrzającej się konkurencji oraz miał istotny udział w procesie integracji firmy z koncernem Volkswagen”, mówi Andreas Renschler.

„W imieniu całej załogi chcemy bardzo serdecznie podziękować Dr. Pachcie-Reyhofenowi za wszystkie lata, w których wspólnie kształtowaliśmy koncern MAN. Życzymy mu wiele zdrowia i wszystkiego najlepszego”, mówi Saki Stimoniaris, przewodniczący rady pracowniczej Grupy MAN.

Dr. Pachta-Reyhofen rozpoczął pracę w Grupie MAN w Wiedniu w 1986 roku. Pełnił w koncernie różne funkcje kierownicze – między innymi w spółce MAN A.S. w Ankarze (dziś MAN Türkiye) i jako szef działu projektowania silników w MAN Nutzfahrzeuge w Norymberdze, a następnie w roku 2001 został członkiem zarządu odpowiedzialnym za prace projektowe w MAN Nutzfahrzeuge w Monachium. Równocześnie z powołaniem go w roku 2006 na stanowisko prezesa zarządu MAN Diesel w Augsburgu został również członkiem zarządu w MAN SE. Od stycznia 2010 roku pełnił funkcję prezesa zarządu MAN SE, od stycznia 2010 do sierpnia 2012 także prezesem zarządu MAN Truck & Bus AG. Pachta-Reyhofen nadal będzie pełnił funkcje doradcze w Koncernie Volkswagen.

Od 1 października 2015 roku zarząd MAN SE będzie zatem działał w następującym składzie: Joachim Drees (prezes zarządu), Jan-Henrik Lafarentz (członek zarządu odpowiedzialny za finanse) i Josef Schleichshorn (członek zarządu odpowiedzialny za kadry).