Corporate 

Nowy członek zarządu ds. Marketingu, Sprzedaży i Serwisu w MAN Nutzfahrzeuge

Peter Erichreineke złożył rezygnację ze stanowiska członka Zarządu spółki MAN Nutzfahrzeuge AG. Rada Nadzorcza spółki zaakceptowała tę decyzję na nadzwyczajnym posiedzeniu. Jednocześnie powołała ona, Pana doktora Franka Hillera na stanowisko nowego członka Zarządu ds. marketingu, sprzedaży i serwisu. Dr Hiller obejmie swoje stanowisko z dniem 1 października 2009.

„Szanujemy decyzję pana Petera Erichreineke i dziękujemy mu za długoletnie, pełne zasług zaangażowanie na rzecz firmy MAN“, powiedział Anton Weinmann, Prezes Zarządu MAN Nutzfahrzeuge AG. „Jestem pewien, że w osobie doktora Franka Hillera możemy pozyskać znawcę branży, a dzięki jego szerokiemu doświadczeniu będziemy z powodzeniem kontynuowali naszą strategię międzynarodowego wzrostu.“

Dr Frank Hiller od roku 2005 zajmował stanowisko Prezesa Zarządu spółki F.X. MEILLER Fahrzeug- und Maschinenfabrik GmbH & Co KG, międzynarodowego producenta nadwozi samowyładowczych.