Truck  |  Autobus 

MAN zwiększa wynik operacyjny

Pachta-Reyhofen: „Stabilność dzięki silnemu zakotwiczeniu w Europie.“

Rok finansowy 2014 w skrócie

  • 15,3 miliarda euro – spadek wartości nowych zamówień o 5% [2013: 16,2 miliarda euro]
  • 14,3 miliarda euro – spadek obrotu o 10% w stosunku do roku ubiegłego [2013: 15,9 miliarda euro]
  • 384 miliony euro – lekka poprawa wyniku operacyjnego [2013: 309 milionów euro]
  • 2,7% – wzrost zysku z działalności operacyjnej [2013: 1,9 %]
  • -0,8 miliarda euro – cashflow netto po uwzględnieniu zjawisk jednorazowych [ 2013: -390 milionów euro ]

Pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej, producent pojazdów użytkowych i napędów MAN zwiększył w roku 2014 wynik operacyjny. Zawdzięczamy to z jednej strony faktowi, że duże silniki i maszyny ponownie okazały się opłacalnym interesem. Równocześnie silna pozycja pojazdów użytkowych w Europie pozwoliła na zrównoważenie załamania na rynku brazylijskim i rosyjskim.

„Jako druga na rynku europejskim marka pojazdów użytkowych zawdzięczamy stabilność naszemu macierzystemu kontynentowi. Do sukcesu przedsiębiorstwa w znacznym stopniu przyczynił się także pion Power Engineering. W ostatnich latach świadomie stosowaliśmy strategię międzynarodowego rozwoju przynoszącego efekty ekonomiczne. Istotną rolę odgrywają przy tym rynki wschodzące. Wierzymy, że uda się zapewnić w nich długofalowy wzrost. Mimo wzrastającej aktywności międzynarodowej Europa pozostaje naszym głównym polem działalności. Okazało się to prawdziwą zaletą: w kontekście niekorzystnych warunków zewnętrznych, które wystąpiły na najważniejszych rynkach – w Brazylii i w Rosji, udało nam się w 2014 roku uzyskać akceptowalny wynik“, mówi dr Georg Pachta-Reyhofen, rzecznik zarządu spółki MAN SE.

Mimo, iż europejski rynek pojazdów użytkowych, zgodnie z oczekiwaniami jeszcze nie w pełni ochłonął z efektu poprzedzającego wejście w życie normy Euro 6, firmie MAN udało się obronić dotychczasową pozycję na najważniejszych rynkach pojazdów użytkowych. Nawet w Brazylii nasze przedsiębiorstwo po raz dwunasty z rzędu utrzymało wiodącą rolę na rynku pojazdów ciężarowych. Jednak zarówno w Brazylii, jak i na większości innych rynków spadek obrotów przyczynił się do wzrostu konkurencji i spadku dochodowości. W pionie Power Engineering sytuacja jest ambiwalentna. W sektorze MAN Diesel & Turbo lekkie odprężenie na rynku budowy statków handlowych zapewniło intratne zlecenia w tym zakresie. Zwłaszcza w pierwszym półroczu 2014 zamówienia na nowe statki, a tym samym zapotrzebowanie na agregaty napędowe i agregaty pomocnicze kształtowały się na wysokim poziomie. Duże było także zapotrzebowanie na statki specjalne. Rynek instalacji energetycznych uległ natomiast znacznemu zmniejszeniu. Również zapotrzebowanie na maszyny wirnikowe kształtowało się na niskim poziomie – głównie ze względu na niestabilną sytuację rynkową w Chinach, Indiach i Brazylii. Z kolei należąca do MAN SE Spółka Renk odnotowała w ubiegłym roku obrotowym ponownie doskonałe wyniki.

W roku 2014 Grupa MAN wypracowała obrót w wysokości 14,3 miliarda euro, który był niższy o 10% od obrotu roku ubiegłego. Zarówno pion Commercial Vehicles, jak i Power Engineering odnotowały straty. Obrót MAN Truck & Bus w wysokości 8,4 miliarda euro był o 9% niższy niż w roku ubiegłym, zaś obroty MAN Latin America na poziomie 2,3 miliarda euro kształtowały się na poziomie o 24% niższym od poziomu roku poprzedniego. Mniej drastyczny był natomiast spadek obrotów w pionie MAN Diesel & Turbo – obroty spadły o 3% do 3,3 miliarda euro. Obroty firmy Renk wyniosły 480 milionów euro i kształtowały się na poziomie roku ubiegłego.

Wartość nowych zamówień Grupy MAN wyniosła 15,3 miliarda euro i była o 5% niższa niż w roku ubiegłym. W sektorze pojazdów użytkowych wartość nowych zamówień spadła o 9% do poziomu 11,4 miliarda euro, a w sektorze dużych silników, maszyn wirnikowych i napędów specjalnych osiągnęła 3,9 miliarda euro i kształtowała się mniej więcej na poziomie roku 2013.

Lekkiej poprawie uległ natomiast wynik operacyjny. Wzrósł on do 384 milionów euro z 309 milionów euro w roku 2013. Wynik operacyjny pionu Power Engineering w roku ubiegłym był jeszcze silnie obciążony bardzo wysokimi rezerwami z tytułu niezakończonego jeszcze projektu elektrowni, natomiast w roku 2014 wzrósł z 25 milionów euro do 278 milionów euro. Pion MAN Diesel & Turbo dołożył kolejne 206 milionów euro, a Renk 72 miliony euro. Natomiast wynik operacyjny w pionie Commercial Vehicles ze względu na spadek obrotów wyniósł 221 milionów euro i kształtował się znacznie poniżej poziomu roku poprzedniego. Pion MAN Truck & Bus uzyskał wynik operacyjny w wysokości 152 milionów euro, a MAN Latin America 65 milionów euro. Zyski operacyjne Grupy MAN udało się zatem zwiększyć z 1,9% w roku ubiegłym do 2,7% w roku 2014.

W związku z napiętą sytuacją rynkową zarząd koncernu zintensyfikował we wszystkich pionach stosowne programy mające na celu zwiększenie efektywności i obniżenie kosztów. W sektorze autobusów uchwalono środki pozwalające na odpowiednią adaptację struktury produkcji i rozpoczęto ich wdrażanie.

„W czasach napiętej sytuacji finansowej należy zwrócić szczególną uwagę na wydatki. Obecnie korzystamy już z niższych kosztów, które udało nam się zapewnić w przeszłości. Naszą konkurencyjność wspierają także efekty synergii w procesie zakupów, jakie powstały w związku z przynależnością Grupy MAN do koncernu Volkswagena.“ mówi Pachta-Reyhofen.

Zarząd spółki MAN SE oczekuje w roku 2015 lekkiego spadku sprzedaży w stosunku do roku ubiegłego, a obrót powinien się kształtować na poziomie roku poprzedniego. Wynik operacyjny i zyski z działalności operacyjnej osiągną, ze względu na utrzymującą się silną konkurencję, wartość lekko poniżej poziomu roku ubiegłego. Pion Power Engineering powinien, według przewidywań zarządu, uzyskać w roku 2015 zlecenia o wartości kształtującej się lekko poniżej poziomu roku ubiegłego. Natomiast obroty przypuszczalnie przekroczą w niewielkim stopniu poziom obrotów uzyskanych w roku poprzednim. Lekkiej poprawie ulegną wynik operacyjny i zyski operacyjne. Utrzymująca się wysoka presja na charakteryzujących się aktualnie stagnacją rynkach będzie stanowiła także w roku 2015 roku poważne obciążenie. Dlatego zarząd zakłada, że zyski operacyjne będą leżały w górnej strefie przedziału jednocyfrowego. Wynika z tego, że obroty Grupy MAN będą się kształtowały na poziomie roku ubiegłego i uzyskany zostanie stabilny wynik operacyjny. Zysk operacyjny osiągnie w przybliżeniu poziom roku 2014.