Autobus 

MAN wyznacza sobie konkretne cele w obszarze ochrony środowiska

Do 2020 roku emisja CO2 w zakładach MAN zostanie ograniczona o 25 procent

Ostatni etap produkcji w zakładach MAN – linia diagnostyki końcowej

Firma MAN zamierza przyczynić się w istotny sposób do redukcji emisji CO2 i w związku z tym planuje ograniczyć w zakładach MAN na całym świecie do 2020 roku emisję CO2 o 25 procent (w stosunku do roku 2008). Cel ten jest wiążąco sformułowany w formie strategii klimatycznej stanowiącej część strategii MAN Corporate Responsibility. Został on także szczegółowo omówiony w raporcie MAN Corporate Responsibility 2011, który po raz pierwszy osiągnął najwyższy poziom aplikacji „A+” zgodnie z Wytycznymi Global Reporting Initiative (GRI).

W obu obszarach swojej działalności – pojazdach użytkowych transport i napędach – MAN koncentruje się na produktach i usługach, które mają istotny wpływ na zmiany klimatyczne na świecie. Dążąc do redukcji globalnej emisji CO2, firma przyjęła nową strategię klimatyczną. „Tylko jednoznacznie i wiążąco zdefiniowane cele pozwolą nam na spełnienie naszych zobowiązań i równocześnie umożliwią wykorzystanie szansy stojącej przed naszym przedsiębiorstwem. Ochrona klimatu i gospodarka są bowiem ze sobą ściśle powiązane: efektywne i energooszczędne produkty i procesy produkcji pozwalają na obniżenie emisji i obniżają koszty”, wyjaśnia Dr Georg Pachta-Reyhofen, prezes zarządu MAN SE.

Zespół ekspertów MAN opracował pięć kluczowych inicjatyw, które umożliwią konkretyzację i praktyczną realizację celów klimatycznych. Dążąc do redukcji emisji CO2, firma MAN stosuje w swoich zakładach między innymi odnawialne źródła energii i wprowadza kompleksowy system zarządzania. Już dziś w zakładach MAN Truck & Bus w Steyr w Austrii do ogrzewania hal produkcyjnych wykorzystywana jest na przykład energia cieplna odzyskiwana na stanowiskach badawczych silników. Oprócz redukcji emisji CO2 w poszczególnych zakładach istotną rolę dla MAN odgrywa także odpowiednie pozycjonowanie na rynku efektywnych i produktów charakteryzujących się niską emisją spalin.

Dla potrzeb monitorowania i zarządzania procesem wdrażania strategii klimatycznej firma MAN zdefiniowała konkretne wskaźniki, które są systematycznie mierzone i podawane w raportach. „Do 2020 roku MAN zamierza znaleźć się w grupie przedsiębiorstw przemysłowych, które najlepiej potrafią funkcjonować w obliczu wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi”, mówi Yvonne Benkert, Head of Corporate Responsibility w spółce MAN SE.

Raport Corporate Responsibility 2011 firmy MAN został po raz pierwszy w całości poddany badaniu przez spółkę biegłych rewidentów. Jest on dostępny w Internecie na stronie www.man.eu/MAN/de/CR/