Truck  |  Corporate  |  Autobus 

MAN buduje w Rosji nowy zakład produkcji ciężarówek

List intencyjny podpisany z władzami miasta St. Petersburg

MAN będzie w przyszłości produkował w Rosji ciężarówki przeznaczone na rynek krajowy i rynki innych krajów byłego Związku Radzieckiego. W dniu 14 kwietnia 2011 roku prezes zarządu MAN Truck & Bus AG, Dr. Georg Pachta-Reyhofen, oraz gubernator miasta St. Petersburg, Walentina Matwijenko, podpisali list intencyjny. Dotyczy on planowanej przez MAN Truck & Bus inwestycji w wysokości ponad 25 milionów euro w celu uruchomienia własnej produkcji oraz utworzenia własnej spółki produkcyjnej MAN w St. Petersburgu. W perspektywie średniofalowej zakład w St. Petersburgu powinien produkować ponad 6.000 pojazdów rocznie. Podpisanie listu intencyjnego odbyło się w ramach wizyty Premiera Bawarii Horsta Seehofera w St. Petersburg.

„Rosja ma ogromny potencjał wzrostu i odgrywa kluczową rolę w ramach naszej strategii wchodzenia na rynki międzynarodowe. Jako lokalny producent i dzięki związanej z tym bliskości rynku i klienta możemy coraz lepiej uczestniczyć w długofalowym procesie wzrostu popytu na zachodnioeuropejskie pojazdy użytkowe“, powiedział Dr. Pachta-Reyhofen po podpisaniu listu intencyjnego. „O wyborze St. Petersburga zadecydowały przede wszystkim korzystna infrastruktura oraz rozwijający się w tym mieście przemysł samochodowy“, mówi Lars Himmer, prezes zarządu MAN Truck & Bus w Rosji. „Naszą linię produkcyjną zamontujemy przypuszczalnie w istniejącym budynku, co pozwoli nam zaoszczędzić długi czas niezbędny na wzniesienie obiektu i rozruch“, kontynuuje Himmer. Władze miasta St. Petersburga wyraziły w liście intencyjnym gotowość do udzielenia pomocy w zakresie zapewnienia niezbędnego zaopatrzenia nowego zakładu w energię elektryczną, wodę i gaz oraz do poprawy i utrzymania dróg dojazdowych do nowego zakładu MAN.

Już w roku 2012 ponad jedna czwarta całej sprzedaży ciężarówek na rynku rosyjskim ma pochodzić z lokalnej produkcji. MAN zamierza także zwiększyć „lokalny wkład” do produkcji przygotowując sieć krajowych dostawców.

W ubiegłych latach firma MAN bardzo silnie uczestniczyła w rozwoju rynku w Rosji. W roku 2010 udział MAN w rynku importowanych z Europy pojazdów ciężarowych o dmc powyżej 6 ton wyniósł ponad 30 procent, a w rynku importowanych autokarów turystycznych przekroczył 50 procent. W ten sposób całkowita liczba zarejestrowanych w tym kraju pojazdów MAN wyniosła ponad 45.000, dzięki czemu MAN jest wiodącym podmiotem na rynku rosyjskim w zakresie importowanych ciężarówek i autobusów.