Truck  |  Corporate  |  MAN SE  |  Autobus 

MAN Truck & Bus Spółką Europejską

Wpis do rejestru handlowego dokonany

Producent pojazdów użytkowych MAN Truck & Bus jest teraz europejską spółką akcyjną. Wraz z dokonaniem wpisu do rejestru handlowego nastąpiło oficjalne przekształcenie dotychczasowej spółki akcyjnej według prawa niemieckiego w europejską spółkę SE (Societas Europeae)

Nowa forma prawna spółki europejskiej (SE) jest wyrazem międzynarodowego charakteru przedsiębiorstwa i w porównaniu z formą spółki akcyjnej zapewnia większą elastyczność przy obsadzaniu rady pracowniczej i rady nadzorczej. Forma prawna SE daje pracownikom pochodzącym z wszystkich państw europejskich prawo do współdecydowania o przedsiębiorstwie.

MAN Truck & Bus SE jest spółką europejską należącą w 100% do spółki MAN SE, stanowiąc tym samym silny filar spółki TRATON SE.

„Przekształcenie w spółkę europejską podkreśla międzynarodowy charakter MAN Bus & Truck. Teraz możemy w jednolity sposób prezentować się wspólnie z innymi spółkami należącymi do koncernu. Nowa forma prawna odzwierciedla różnorodność naszego przedsiębiorstwa i naszej działalności”, mówi Joachim Drees, prezes zarządu MAN Truck & Bus i członek zarządu TRATON.

Dr Carsten Intra, członek zarządu odpowiedzialny za sprawy personalne w MAN Truck & Bus oraz członek zarządu TRATON odpowiedzialny za kadry i IT, dodaje: „Udział pracowników z całej Europy w procesie współdecydowania jest istotnym krokiem. Jako wiodącemu pracodawcy zależy nam na włączeniu w sprawy przedsiębiorstwa wszystkich osób zatrudnionych – niezależnie od tego, gdzie pracują na rzecz MAN. Dokonane przekształcenie stanowi formalne potwierdzenie tego stanu.”

Zmianę wspiera również Saki Stimoniaris, przewodniczący rady pracowniczej w MAN Truck & Bus i TRATON: „Silna marka potrzebuje silnego systemu współdecydowania. Teraz wspólnie z kolegami z całej Europy rozszerzamy podstawę naszego dotychczasowego systemu współdecydowania. Dzięki temu także w przyszłości będziemy znajdować mądre i wyważone rozwiązania w interesie wszystkich w MAN.”

Przekształcenie spółki akcyjnej MAN Truck & Bus AG w spółkę europejską SE nie skutkuje rozwiązaniem spółki ani utworzeniem nowego podmiotu prawnego. W ten sposób zachowana zostaje zarówno prawna, jak i ekonomiczna tożsamość spółki.