Corporate 

MAN Nutzfahrzeuge dobrze przygotowany na przyszłość

Po pomyślnym roku finansowym 2008 producent pojazdów użytkowych wchodzi z mocnym uderzeniem w trudny rok.

Dla Grupy MAN Nutzfahrzeuge rok 2008 był ponownie rokiem uwieńczonym sukcesem. Pomimo znacznego zmniejszenia popytu w drugiej połowie roku na całym świecie sprzedano ponad 100.000 pojazdów ciężarowych i autobusów. Przy tym wiodący oferent pojazdów użytkowych i rozwiązań transportowych uzyskał po raz czwarty z rzędu rekordowy wynik operacyjny: W roku 2008 zwiększył się on o 2%, osiągając kwotę 1 miliarda 062 milionów € (2007: 1 039 miliony €) Zysk z obrotu (ROS) podobnie jak w roku 2007 osiągnął wysoki poziom wynoszący 10%. Obroty wzrosły w niewielkim stopniu o 2% osiągając 10,6 miliardów € (2007: 10,4 miliardów €), co jest szóstą rekordową wartością uzyskiwaną w kolejnych latach.

Dział pojazdów ciężarowych osiągnął dzięki 96.478 sprzedanym pojazdom (2007: 93.260) obroty w wysokości 9 miliardów .088 milionów € (2007: 9 023 miliony €) Do uzyskania rekordu w sprzedaży przyczyniły się szczególnie wprowadzone do sprzedaży w roku 2007 nowe modele TGX i TGS, które zostały pomyślnie przyjęte przez rynek. W roku 2008 ogólnie sprzedanych zostało 19.841 pojazdów serii TGS i 24.402 serii TGX. Jeżeli chodzi o sprzedaż pojazdów klasy lekkiej i średniej TGL i TGM w roku 2008 zanotowano niewielki spadek popytu. Przyczyna: Wielu klientów czekało na wizualne i techniczne zmiany obydwu serii. Nowe MAN TGL i TGM, które świętowały swoją światową premierę na wystawie IAA we wrześniu 2008 r., można otrzymać od początku tego roku i przyczynią się one do ożywienia popytu w tych segmentach.

Ze względu na skutki kryzysu finansowego i gospodarczego europejski rynek pojazdów ciężarowych zmniejszył się w roku 2008 z 421.000 do 412.000 jednostek (-2%). Pomimo tego MAN Nutzfahrzeuge zwiększył w ubiegłym roku sprzedaż samochodów ciężarowych o 3% i tym samym zwiększył udział w rynku samochodów ciężarowych o dmc > 6 ton o 0,4% do 16,6%. Tym samym MAN ponownie znacznie przybliżył się do swojego średnioterminowego celu – 18% udziału w rynku europejskim – pomimo trudniejszych warunków. MAN jest tym samym producentem pojazdów ciężarowych, któremu w największym stopniu udało się rozbudować swoją pozycję na rynku europejskim. Od 1975 udział w rynku marki z lwem wzrósł o 9,6% z 7% do aktualnie 16,6%; nie udało się tego osiągnąć żadnej innej marce z bezpośredniego środowiska konkurentów. Oprócz podstawowego rynku europejskiego MAN Nutzfahrzeuge wzmocniła, a nawet jeszcze bardziej rozbudowała swoją pozycję na rynkach samochodów ciężarowych w Europie Wschodniej, Federacji Rosyjskiej oraz na Bliskim Wschodzie. Dzięki międzynarodowej strategii rozwoju w ubiegłym roku 38 % sprzedanych pojazdów ciężarowych MAN zostało trafiło na rynki pozaeuropejskie, w roku 2005 było to jedynie 26%.

Rozpoczęte w branży autobusów w roku 2007 działania restrukturyzacyjne wpłynęły już w minionym roku pozytywnie na wynik. Obroty wzrosły o niemal 10%, osiągając kwotę 1 miliarda 522 milionów € (2007: 1.387 milionów €). Po odnotowaniu strat w roku 2007 wynoszących 13 milionów € zdołano osiągnąć wynik operacyjny, który był lepszy o 32 milionów €, uzyskując zysk 19 milionów €.. 7.227 dostarczonych pojazdów to wynik nieco poniżej poziomu z poprzedniego roku (7.349 jednostek). W tym przypadku sprzedaż autokarów przebiegała gorzej niż w poprzednim roku. Udział w rynku europejskim zmniejszył się do 12,8% (2007: 14,9%). W ramach restrukturyzacji niemieckich siedzib NEOPLAN firma MAN Nutzfahrzeuge stworzyła ważne przesłanki dla długofalowej, dochodowej przyszłości branży autokarów. Siedziba w Plauen w saksońskim Vogtland została rozbudowana i produkuje aktualnie kompletne autobusy marki NEOPLAN. Fabryka autobusów w Pilsting została przejęta przez niedawno założoną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością VISEON Bus GmbH.

Globalny kryzys finansowy i gospodarczy wpłynął w 4 kwartale ubiegłego roku w znacznym stopniu na popyt na pojazdy ciężarowe. Ilość otrzymanych zleceń w roku 2008 spadła w stosunku do poprzedniego roku o 41% wynosząc 75.497 pojazdów (rok 2007: 127.345) i osiągnęła wartość 9 miliardów 130 milionów € (2007: 12.684 €). Już pod koniec ubiegłego roku MAN Nutzfahrzeuge konsekwentnie dostosowywał produkcję pojazdów ciężarowych do zmieniającej się sytuacji koniunkturalnej. W zakładach produkcyjnych w Niemczech i Austrii celowo stosowane są modele elastycznych czasów pracy (równoważny czas pracy, praca w niepełnym wymiarze godzin), aby pomimo konieczności dostosowania produkcji utrzymać podstawową załogę o wysokich kwalifikacjach. W tym celu było jednak konieczne znaczne zmniejszenie czasu pracy robotników użyczonych. Jednakże w roku 2008 w fabryce pojazdów ciężarowych w Krakowie nie zdołano uniknąć wypowiedzeń spowodowanych sytuacją zakładu, ponieważ w Polsce brak jest jeszcze ustawowych warunków dla elastycznych modeli czasu pracy. Na dzień 31 grudnia łączny stan zatrudnienia w Grupie MAN Nutzfahrzeuge wynosił 36.251 pracowników (2007: 36.591).

Prognozy na rok 2009 są jak do tej pory obarczone w dużym stopniu niepewnością, ponieważ sytuacja na rynkach finansowych i uwarunkowania koniunkturalne nie są jasne. Jednak w branży pojazdów użytkowych należy się liczyć ze znacznym spadkiem ilości zleceń i znacznie mniejszymi wartościami obrotów oraz zysku. Pomimo trudnej sytuacji na rynku MAN Nutzfahrzeuge będzie w dalszym ciągu rozwijał ważne, przyszłościowe obszary oraz portfolio produktów, dopasowując ofertę usług do indywidualnych potrzeb klientów i poszerzając usługi After-Sales.

W tym względzie w dużym stopniu poczyniono już działania w ubiegłym roku. Wartość inwestycji wynosząca 528 milionów € przekroczyła o 48% ich poziom z ubiegłego roku. Największą inwestycją w udziały było ich zwiększenie w hinduskim przedsiębiorstwie MAN FORCE Trucks do 50% poprzez ich nabycie i zwiększenie kapitału. Dzięki temu MAN Nutzfahrzeuge ma większość w Joint Venture więcej odpowiedzialności, i będzie rozwiał na rynkach Azji i Afryki, w Indiach szczególnie dystrybucję pojazdów ciężarowych. W zakładzie w Norymberdze w zakresie produkcji dokonano inwestycji w wysokości 64 milionów € - przede wszystkim w centra obróbki specjalnych części silników.

W siedzibie w Monachium MAN Nutzfahrzeuge wybudowała nową Akademię, w której pracownicy serwisowi zdobywają kwalifikację i są szkoleni dzięki zastosowaniu nowoczesnych metod szkolenia i materiałów. Latem tego roku w w Monachium otwarte zostanie MAN Forum – nowoczesny obiekty, w którym zaprezentowana zostanie szeroka paleta pojazdów użytkowych. W budynku o interesującej architekturze mieścić się będzie Centrum Kompetencji Branż (Branchen Competence Center), które zaprezentuje pojazdy ciężarowe z typowymi dla branż nadwoziami, a także Centrum Klienta, w którym klienci mogą odbierać swoje nowe samochody ciężarowe i autobusy, oraz zapoznać się bliżej z markę posiadającą emblemat z lwem. W bezpośrednim sąsiedztwie Forum MAN powstaje Forum NEOPLAN, które zostanie otwarte na przełomie roku 2009/2010.

Aby zoptymalizować kontakt z klientami, MAN Nutzfahrzeuge tworzy globalną sieć serwisową, co dotyczy szczególnie wschodnioeuropejskich, rozwijających się rynków. W roku 2008 zainwestowano około 100 milionów € w budowę nowych i modernizację istniejących już oddziałów serwisowych. W tym roku MAN Nutzfahrzeuge wybuduje dalszych 30 stacji serwisowych na świecie.

Jako wiodący światowy producent Grupa MAN Nutzfahrzeuge czuje się odpowiedzialna za przyczynienie się w znacznym stopniu do stałej optymalizacji efektywności transportowej. Aby wypełnić tę odpowiedzialność w stosunku do naszych klientów, naszej spółki oraz środowiska naturalnego, firma MAN Nutzfahrzeuge wydała w ubiegłym roku 257 milionów € ( w roku 2007: 234 milionów €) na badania i rozwój. Odpowiada to 2,4% ( w roku 2007: 2,2 procent) obrotów.